Skip to main content

Požiadavky a tipy

Prihláška je rozdelená na základné časti

Textová časť
Osobné a iné údaje
Obsahuje údaje o prihlasovateľovi, názve a polohy diela, mená autorov a spoluautorov diela a fotografii interiéru

Opis projektu
Súčasťou je opis projektu, highlightov interiéru a môže obsahovať ďalšie detaily; napríklad názov projektu, miesto realizácie, plocha interiéru, vek nehnuteľnosti, zadanie a špecifické požiadavky od investora, limity a nevýhody, použité materiály, jedinečné prvky a technológie, inovatívne riešenia, netradičné postupy, zvláštnosti.
Pre kategóriu Študent – kreatívne príklady na upcykláciu a znižovanie množstva vznikajúceho odpadu v navrhovanom interiéri
Hodnotiť sa bude najmä- Ekológia, udržateľnosť, použité materiály; Funkčnosť a primeranosť; Inovácia, nové postupy a technológie; Kreativita, jedinečnosť a originalita; Kontext s architektúrou a prostredím; Príbeh a koncept; Vplyv na kultúrne a sociálne povedomie. Snaž sa preto v opise zachytiť tieto témy
Extrakt z opisu v rozsahu maximálne 250 slov je súčasťou formulára

Grafická časť
Fotografie
Grafické rozlíšenie 300dpi pri veľkosti A5 sú minimálne požiadavky (2480px x 1750px @ 300dpi). Najmenej 7 fotografii musí obsahovať hlavnú časť interiéru a najmenej ďalšie dva interiérové priestory. Pre kategóriu Študent – vizualizácie môžu byť doplnené fotografiami modelov alebo autorských dizajnov

Pôdorysy
Schematický pôdorys vo formáte pdf alebo jpg (v grafickom rozlíšení ako Fotografie)

Fotografie a pôdorysy odporúčame zaslať pomocou verejného linku na Google Drive, Dropbox. Prípadne pomocou úložiská (wetransfer.com, uschovna.cz) na adresu hello@insaid.sk.

Účastnícky poplatok
Pri odoslaní prihlášky neplatíš. Poplatok bude hradený bankovým prevodom po riadnom zaradení kompletnej prihlášky. K úhrade na účet Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov IBAN: SK46 1100 0000 0029 4701 4973. Variabilný symbol bude samostatne pridelený každému prihlásenému interiéru. Súčasťou prihlášky je pozvánka na Vyhlásenie víťazov ceny INSAID AWARDS 2020

Prihláška

[contact-form-7 id=“127″ title=“Prihlasovaci formular“]