Skip to main content

Požiadavky a tipy

Nosná téma popisu projektu – esej v kategórii Študent
Ako by sme pri navrhovaní interéru mohli myslieť na budúce generácie – využiteľnosť materiálov, komponentov jednotlivých prvkov interéru s tým, aby tieto prvky v budúcnosti tvorili čo najmenej odpadu a boli zdrojom materiálov a komponentov. Prečo by sme to mali robiť a ako vieme pomocou ekodizajnu interér navrhnúť tak, aby slúžil čo najdlhšie a šetrili sme tak prírodné zdroje a energie, ktoré sú potrebné na jeho výrobu. Zároveň prečo a ako by sme mohli navrhnúť interér, ktorý by bol šetrný k životnému prostrediu počas svojej prevádzky a prípadne aké sú prevádzky podľa nich budúcnosti (v zmysle cirkulárnej ekonomiky, zdieľanej ekonomiky), ktoré by mohli využívať udržateľný priestor s dôrazom aj na udržateľnosť samotnej prevádzky. V rámci interéru potrebujeme zohľadniť tri piliere udržateľnosti a to je environmentálny, ekonomický a sociálny.

Prihláška je rozdelená na základné časti

Textová časť
Osobné a iné údaje
Obsahuje údaje o prihlasovateľovi, názve a polohy diela, mená autorov a spoluautorov diela a fotografii interiéru

Opis projektu
Súčasťou je opis projektu, highlightov interiéru a môže obsahovať ďalšie detaily; napríklad názov projektu, miesto realizácie, plocha interiéru, vek nehnuteľnosti, zadanie a špecifické požiadavky od investora, limity a nevýhody, použité materiály, jedinečné prvky a technológie, inovatívne riešenia, netradičné postupy, zvláštnosti.
Pre kategóriu Študent – kreatívne príklady na upcykláciu a znižovanie množstva vznikajúceho odpadu v navrhovanom interiéri
Hodnotiť sa bude najmä- Ekológia, udržateľnosť, použité materiály; Funkčnosť a primeranosť; Inovácia, nové postupy a technológie; Kreativita, jedinečnosť a originalita; Kontext s architektúrou a prostredím; Príbeh a koncept; Vplyv na kultúrne a sociálne povedomie. Snaž sa preto v opise zachytiť tieto témy
Extrakt z opisu v rozsahu maximálne 250 slov je súčasťou formulára

Grafická časť
Fotografie
Grafické rozlíšenie 300dpi pri veľkosti A5 sú minimálne požiadavky (2480px x 1750px @ 300dpi). Najmenej 7 fotografii musí obsahovať hlavnú časť interiéru a najmenej ďalšie dva interiérové priestory. Pre kategóriu Študent – vizualizácie môžu byť doplnené fotografiami modelov alebo autorských dizajnov

Pôdorysy
Schematický pôdorys vo formáte pdf alebo jpg (v grafickom rozlíšení ako Fotografie)

Fotografie a pôdorysy odporúčame zaslať pomocou verejného linku na Google Drive, Dropbox. Prípadne pomocou úložiská (wetransfer.com, uschovna.cz) na adresu hello@insaid.sk.

Prihláška Študent

[contact-form-7 id=“127″ title=“Prihlasovaci formular“]