Skip to main content

Vyhlásenie ocenených diel a autorov
INSAID AWARDS 2023

prebehlo dňa 20.10.2023 o 20:00 v priestoroch Fakulty architektúry a dizajnu
počas festivalu intebold v Bratislave

foto: Soňa Maletz

Záznam z diskusie poroty a vyhlásenia ocenení za najlepšie slovenské interiéry INSAID AWARDS 2023

Ocenené projekty

V profesionálnych kategóriách INSAID AWARDS 2023 porota ocenila päť sedem interiérov

Privátny interiér

« z 14 »

SKYFLAT | Bratislava
Autori | Ondrej Kurek, Tomáš Krištek
Spoluautori | Mária Šebová, Mária Vaňurová
http://www.what.sk
Foto | Matej Hakár

Pracovisko

« z 14 »

KANCELÁRIA LIGHTING BEETLE* | Bratislava
Autori | Ondrej Kurek, Tomáš Krištek, Mária Šebová
http://www.what.sk/
Foto | Jakub Čaprnka

Girl in a jacket Verejný interiér

« z 14 »

NEMOCNICA BORY | Bratislava
Autori | AT26 architects
Spoluautori | Branislav Loskot, Peter Kukučka, Jaroslav Takáč, Veronika Mandincová, Zuzana Vlžáková, Soňa Havlíková, Matej Zelenay, Nikol Polášková)
developer | Penta Real Estate
stavebník | Svet zdravia
http://www.at26architects.com
Foto | Miro Pochyba, Pavel Kudivani

Girl in a jacket Horeca

« z 13 »

BISTRIC RESTAURANT | Bratislava
Autori | winwin architects
Spoluautori | Lucia Kušnírová, Katarína Mňahončáková, Soňa Salnerová, Dominik Haviar
www.winwin.sk
Foto | Welin Nagyová

Girl in a jacket Výstavy a scénografia

« z 12 »

SOM STORE X D415 | Stanica Nivy, Bratislava
Autori | Peter Gonda
Spoluautori | architektúra X Zoran Samoľ X Lubomír Šoška
http://www.www.d415.studio
Foto | D415

Výnimočné ocenenie poroty

Porota INSAID AWARDS 2023 sa rozhodla udeliť dve špeciálne ocenenia

t Cena za kreativitu

« z 12 »

REVITALIZÁCIA VSTUPNÝCH PRIESTOROV NEONATOLOGICKEJ KLINIKY INTENZÍVNEJ MEDICÍNY LF UK A NÚDCH | Bratislava
Autori | Ing. arch. Zuzana Kráľovičová
Spoluautori | Ing. arch. Gabriela Chvostaľová
www.zazitkovesteny.sk
Foto | Matej Fabiánek

t Čestné uznanie

« z 14 »

TATRA BANKA LOBBY | Bratislava
Autori | Branislav Loskot, Jaroslav Takáč, Peter Kukučka, Veronika Mandincová
Spoluautori | Lucia Tvarožková, Zuzana Vlžáková, Matej Zelenay
www.at26architects.com/
Foto | Matej Hakár

Ocenené projekty – Študentský koncept

V kategórii Študentský koncept sa porota INSAID AWARDS 2023 rozhodla oceniť tri projekty

Girl in a jacket Študent

« z 10 »

COMU.
Autori | Nikola Stančeková
Vedúci ateliéru, gestor | Mgr. art. Lucia Spišiaková Kružlicová, ArtD.
Škola | TUZVO – Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
www.tuzvo.sk/

Girl in a jacket Študent

« z 11 »

VILA NA KRAMÁROCH
Autori | Marek Malček
Vedúci ateliéru, gestor | Ing. arch. Ing. Zuzana Šišková
Škola | SvF STUBA – Stavebná fakulta STU v Bratislave
www.svf.stuba.sk

Girl in a jacket Študent

« z 11 »

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ CENTRUM SÁSA
Autori | Mgr. art. Margaréta Janovcová
Vedúci ateliéru, gestor | Mgr. art. Lucia Spišiaková Kružlicová, ArtD.
Škola | TUZVO – Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
www.tuzvo.sk/

Cena verejnosti a TOP 10 z verejného hlasovania

t Cena verejnosti

« z 14 »

NOVA PREMIUM SPA WELLNESS | Košice
Autori | Mira Maukš a Peter Maukš
Spoluautori | Grafika: KatKat Studio
www.mauks.sk
Foto | Filip Pískatý a štúdio Maukš

Top 10 slovenských interiérov z verejného hlasovaniaSHORTLIST INTERIÉROV
Finalisti INSAID AWARDS 2023

PROFESIONÁLNE INTERIÉRY FINALISTI

Porota vybrala 15 najlepších slovenských interiérov INSAID AWARDS 2023

ŠTUDENTSKÉ INTERIÉRY FINALISTI

Porota vybrala 10 najlepších študentských interiérov INSAID AWARDS 2023

REFLEX. POHYB. PRISPÔSOBENIE. | Študentský koncept
Ukončenie projektu 2022 | Riešená plocha 30 m²
Autori | Diana Fábryová
Spoluautori | Mgr. art. Lucia Spišiaková Kružlicová, ArtD.
Vedúci ateliéru, gestor | Mgr. art. Lucia Spišiaková Kružlicová, ArtD.
Názov školy, fakulty alebo kurzu | TUZVO - Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene | www.tuzvo.sk

Autorský popis | Návrh bývania pre človeka, ktorý sa venuje produktovému dizajnu. Reflex v tomto zmysle znamená "rýchle" pretvorenie interiéru podľa seba a podľa svojich potrieb. Byt som navrhla tak aby mal svoje menšie štúdio pre fotenie a natáčanie produktov a zároveň aj svoj osobný priestor na spanie. Potrebovala som vyriešiť ako by som oddelila pracovnú a súkromnú časť, preto som navrhla zaoblenú skriňu, ktorá zároveň slúži ako predeľovacia stena. Človek si vie oddeliť priestor aj medzi posteľou a obývacím priestorom. Zvyšok interiéru je zariadený v rovnakom štýle, keďže je to malé bývanie potrebovala som vyriešiť aby mal človek aj dosť úložného priestoru a aby to nezaberalo veľa miesta, preto som použila vyklápacie systému ako napríklad stôl v kuchyni, ktorý sa vytvorí keď vyklopíme dvierka zo skrinky a závesné systémy v tomto prípade na zavesenie stoličky a pomôcok v kuchyni. V celom interiéri som použila zaoblené tvary aby som mohla viac využiť priestor.
INSAID AWARDS 2023 FINALISTI – SHORTLIST

VŠETKY PRIHLÁSENÉ DIELA
INSAID AWARDS 2023

Privátny interiér

Pracovisko

Horeca

Verejný interiér

Scénografia a show

Študentský koncept

Pozri si videá k študentským projektom

INSAID AWARDS 2023 PRIHLÁSENÉ PROJEKTY

INSAID AWARDS 2023

Porota vyhodnotila finalistov a zostavila shortlist interiérov, ktoré navštívi. Na základe obhliadok porota vyberie najlešie slovenské interiéry a víťazov vyhlásí počas INTEBOLD Festivalu

Porota INSAID AWARDS 2023

Štefan Polakovič (SK)

Ing. arch. Štefan Polakovič

Ing. arch. Štefan Polakovič je architekt, urbanista a spoluzakladateľ ateliéru GutGut. Vo svojej tvorbe ponúka názory presahujúce tradičné riešenia. Návrhmi sa opiera o medzinárodnú skúsenosť a zároveň reaguje na lokálny kontext, históriu a spoločenský dopad. Známe realizácie akým je bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave (2010), rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote (2014), alebo rekonštrukcia areálu Mlynica v Bratislave (2017), získali priaznivé ohlasy u odbornej aj laickej verejnosti. S návrhom funkčne aj typologicky vrstvenej obytnej štruktúry sa stal laureátom ceny Europan 5. Ateliér GutGut je laureátom ceny ARCH, Ceny Dušana Jurkoviča a štvornásobný laureát Ceny za architektúru CE-ZA-AR.

Architekt v súčasnosti pôsobí aj na Fakulte architektúry STU v Bratislave, kde od roku 2013 viedol Ústav architektúry občianskych budov. Ako pedagóg ateliérovej tvorby sa podieľa na formovaní architektonického vnímania budúcej generácie architektov.

Dlhodobo sa venuje aktivitám podporujúce presahy architektektúry do verejného života. V roku 2010 sa stal spoluzakladateľom festivalu DAAD (Dni architektúry a dizajnu) v Bratislave, pričom sa ako spoluorganizátor každoročne podieľa na jeho príprave. Festival predstavuje kritické diskurzy o lokálnych problémoch na medzinárodnej platforme. Pravidelne sa zúčastňuje architektonických diskusií, prednášok a konferencií na Slovensku aj v zahraničí.

http://www.gutgut.sk/

Davina Preca (MT)

Davina Preca, BA (Hons)

Davina Preca absolvovala medzinárodnú bakalársku skúšku v Oxforde v Spojenom kráľovstve a v roku 2001 získala bakalársky titul (Hons) v odbore interiérová architektúra a dizajn na Nottingham Trent University v Spojenom kráľovstve.

Po niekoľkých rokoch práce s luxusnými nábytkárskymi značkami si v roku 2003 založila vlastnú prax Lime Interior design studio. Postupom času jej portfólio zahŕňa komerčné, rezidenčné, pohostinské, maloobchodné a voľnočasové projekty. Hlboko zakorenené rodinné podnikanie v oblasti hotelierstva a reštauračného priemyslu viedlo k vývoju smerom k špecializácii na dizajn v oblasti hotelierstva a reštaurácií.

Ako zakladajúca členka a súčasná prezidentka MIDA, Maltskej asociácie interiérového dizajnu, pevne verí v neustále vzdelávanie a význam interiérového dizajnu ako uznávanej profesie. Národná asociácia je aktívnym členom ECIA, Európskej rady interiérových architektov.

https://www.davinapreca.com/

Martin Thörnblom (AT)

Martin Thörnblom pochádza zo Štokholmu, je interiérový architekt a od roku 2003 zakladateľ a majiteľ štúdia thörnblom – büro für innenarchitektur vo Viedni. Štúdio vypracúva projekty s klientmi a v ich mene v oblasti dizajnu obchodov a pohostinstva, plánovania kancelárií, ako aj pre obchodné centrá a mnohé ďalšie odvetvia.

Bol viceprezidentom BÖIA-Federácie rakúskych interiérových architektov a od roku 2019 je prezidentom ECIA-Európskej rady interiérových architektov

Vedie tiež workshopy a pôsobí ako externý referent na New Design University NDU v rakúskom St. Pöltene.

https://www.studio-thoernblom.at/

Lenka Petráková (UK/SK)

Lenka Petráková, MARCH., ING.ARCH., BC., ARB, RIBA, AA

Lenka Petráková je autorkou projektu The 8th Continent® – Ocean Research and Cleaning Station, ktorého cieľom je obnoviť rovnováhu morského prostredia jeho čistením. Stanica ponúka interdisciplinárnu platformu na štúdium oceánov a vzdelávanie o nich. Prostredníctvom stavebného programu, technológie a architektúry rieši otázky sebestačného zariadenia na otvorenom mori.

Lenka začala projekt rozvíjať ako svoju diplomovú prácu na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni. Odvtedy projekt získal množstvo medzinárodných ocenení vrátane ceny GRAND PRIX 2020 za architektúru a inováciu mora od Nadácie Jacquesa Rougerieho. Projekt 8th Continent® bol nedávno vystavený na výstave Expo 2020 v Dubaji a počas konferencie OSN o oceánoch v Lisabone v roku 2022.

Od roku 2017 Lenka pracuje pre Zaha Hadid Architects ako vedúca architektka. Pred nástupom do ZHA pracovala Lenka v architektonických kanceláriách v New Yorku, Viedni a Bratislave. Jej portfólio prác sa rozprestiera vo viacerých krajinách: Čína, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Rusko, Grécko, Francúzsko a Rakúsko.

Lenka začala študovať architektúru na Slovenskej technickej univerzite, kde získala dvojitý bakalársky titul na Fakulte architektúry a Stavebnej fakulte. Lenka je držiteľkou titulu Ing. arch zo Slovenskej technickej univerzity a absolvovala trojročné magisterské štúdium na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni v ateliéri Hani Rashid. V roku 2020 Lenka ukončila RIBA Part 3 na Westminster University a stala sa registrovanou architektkou v Spojenom kráľovstve a na Slovensku.

René Pier (DE)

René Pier (FH), AKBW bdia aed

René Pier je uznávaný interiérový architekt s bohatými znalosťami a skúsenosťami v oblasti interiérového dizajnu. Jeho vášeň pre kreativitu spolu s neutíchajúcou túžbou po vedomostiach a zvedavosťou mu priniesli povesť jedného z najoceňovanejších profesionálov v tomto odvetví.

Reného inovatívny prístup k dizajnu vychádza z jeho dlhoročných profesionálnych skúseností a neustálych interdisciplinárnych diskusií. Je presvedčený, že inovácia nie je len frázou, ale strategickým nástrojom, ktorý by mal byť aplikovaný vo všetkých jeho projektoch. Reného prístup k navrhovaniu interiérov je zameraný na dokonalé pochopenie potrieb klientov a prostredia, v ktorom sa budú jeho návrhy realizovať.

René sa narodil v nemeckom Aachene a študoval interiérový dizajn na Univerzite aplikovaných vied v Trieri a na Kansaskej štátnej univerzite v USA. Po ukončení štúdia si založil vlastnú kanceláriu, ktorá sa nakoniec v roku 2000 vyvinula na SCHIENBEIN+PIER. Od roku 2016 René vyučuje ako asistent na HFT (Univerzita aplikovaných vied pre techniku) v Stuttgarte v magisterskom študijnom programe IMIAD (International Master of Interior- Architectural Design). René je tiež členom výkonnej rady komory architektov Bádenska-Württemberska, čo mu umožňuje udržiavať dobré kontakty v rámci odvetvia.

https://www.sp-id.de/

Broňa Tarnócy (SK)

Ing. arch. Broňa Tarnócy

Architektka a novinárka Broňa Tarnócy je redaktorkou časopisu ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis. V oblasti žurnalistiky pôsobí viac ako dvadsať rokov. Písanie o dizajne, architektúre a umení sa stalo jej vášňou, do ktorej vkladá nielen kvalitné skúsenosti, svoje know-how, ale i srdce.

Vytvára informáciu, ktorá spája verejnosť – laickú i odbornú, výrobcov, spoločnosti, klientov, architektov a biznis tak, aby prišlo k efektívnej inklúzii všetkých strán.

https://www.asb.sk/

PARTNERI

Príležitosť pre firmy

Pridajte sa k INTEBOLD festivalu a INSAID AWARDS ako partner a staňte sa súčasťou cesty za transformáciou. Zvýšte kredit svojej značky, spojte sa s lídrami v odvetví a prispejte k formovaniu ekosystému kreativity a inovácií. Poďme spoločne tvarovať budúcnosť interiérového dizajnu a architektúry na Slovensku!

Partneri insaid awards


INSAID AWARDS je iniciatíva Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov SAID, na ktorej vzniku sa podieľali:
Martina Uhrinova, Milan Illes, Michal Staško, Ivan Matuška, Miroslav Debnár, Michal C. Hronský, Elena Farkašová, Ivan Brezovský, Táňa Kollárová, Táňa Lesajová, Vlado Korček, Michal Hmirák, Mária Rišková, Peter Kukučka, Vašo Kautman, Adam Rakús, Maximilián Cvengroš, Branislav Loskot, Eva Rutová, Tomáš Beňadik, Karolina Finková a Katarína Beličková.


Podpor prácu ľudí, ktorí súťaž INSAID AWARDS pripravili a zdieľaj info na Facebooku. Ďakujeme ♥
Prihlás sa na odber noviniek a maj vždy čerstvé informácie o aktuálnych zmenách alebo výzvach.
Zapoj sa do našich aktivít a tvaruj komunitu interiérových dizajnérov [contact-form-7 id=“444″ title=“Newsletter“] Ďakujeme a tešíme sa na teba.
Na príprave spolupracovali