Skip to main content

INSAID AWARDS 2021
Vyhlásenie ocenených diel a autorov
prebehne prebehlo dňa 12.10.2021 o 18:00
v priestoroch ELITE BATH+KITCHEN v Bratislave

Porota INSAID AWARDS 2021 udelila ocenenie v piatich profesionálnych kategóriách
Odborná porota osobne obhliadla interiéry z vybraného shortlistu, aby vybrala víťaza v každej kategórii.
Súčasne prebehlo verejné hlasovanie o najlepší interiér.

Foto | Šimon Lupták

Shortlist INSAID AWARDS 2021

Pozri si nominované interiéry INSAID AWARDS 2021, ktoré vybrala porota

Shortlist INSAID AWARDS 2021 – Študentský koncept

Pozri si nominované študentské interiéry INSAID AWARDS 2021, ktoré vybrala porota

Ocenené projekty

V profesionálnych kategóriách INSAID AWARDS 2021 porota ocenila päť projektov

Girl in a jacket Privátny interiér

« z 12 »
BYT PC | Bratislava

Autori | Martin Skoček
Lucia Miklová, Alan Prekop
Foto | Matúš Bence
Girl in a jacket Pracovisko

« z 11 »
MIKELSSEN – REALIT(K)A NA DVA ŤAHY | Bratislava

Autori | Peter Gonda
Foto | Matej Hakar
Girl in a jacket Občiansky interiér

« z 14 »
INFORMAČNÉ CENTRUM VISIT KOŠICE | Košice

Autori | Ing.arch. Tomáš Boroš, ArtD.
Ing.arch. Maroš Mitro
Ing.arch. Ondrej Jurčo
Juraj Sabol
Foto | Ing.arch. Maroš Mitro
Girl in a jacket Horeca

« z 13 »
LIKERKA | Trenčianske Teplice

Autori | Juraj Hubinský
Peter Kuklica
Martin Smerek
Foto | Lousy Auber
Girl in a jacket Obchod

« z 12 »
SHOWROOM MTBIKER | Bratislava

Autori | Ľudovít Vitko
Silvia Vitková
Foto | Silvia Vitková

Študentský koncept

V kategórii Študentský koncept sa porota INSAID AWARDS 2021 rozhodla oceniť dva projekty

Girl in a jacket Študent

« z 13 »
HOSTEL_AREÁL BANÍ HANDLOVÁ
FAD STUBA

Autori | Simona Fischerová
Vedúci ateliéru
Ing. arch. Štefan Polakovič
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Girl in a jacket Študent

« z 12 »
KERAMICKÁ DIELŇA A SHOWROOM
DF TUZVO

Autori | Terézia Kováčiková
Vedúci ateliéru
doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.

Cena verejnosti

V online hlasovaní INSAID AWARDS 2021 sme zazamenali viac ako päť tisíc platných hlasov. Cena verejnosti je za projekt s najvyšším počtom hlasov v profesionálnych kategóriách. Ocenenie za najpopulárnejší projekt navrhuje verejnosť a Slovenská asociácia interiérových dizajnérov ocenenie vyhlasuje nezávisle od odbornej poroty.

t Cena verejnosti

« z 11 »
DAVAJMAKAJ – ŠPORTOVO VZDELÁVACIE CENTRUM | Košice

Autori | Mira a Peter Maukš
Foto | archív Maukš
Porota vyhlásila najlepšie interiéry

Porota INAW 2021

Odbornú porotu tvorí osem odborníkov z oblasti architektúry, interiérovej architektúry a dizajnu, dizajnu alebo umenia. Slovenská komora architektov a Slovenské centrum dizajnu do poroty nominovali porotcov Michaelu Hantabalovú, resp. Sylviu Jokelovú.
Kontinuitu a otvorenosť hodnotenia zabezpečuje aj zástupca jedného z laureátov a členov poroty predošlého ročníka ocenenia, ktorým boli Tomáš Šebo a Zuzana Cambelová.
Ďalších členov poroty nominuje Slovenská asociácia interiérových dizajnérov v spolupráci s univerzitami, odbornými organizáciámi ako aj referenciami z odbornej komunity. Porota tým môže pôsobiť nezávisle a pri hodnotení zvažovať a aplikovať rôzne pohľady na hodnotenie prihlásených diel.
Za predsedu INSAID AWARDS 2021 bola zvolená a svojej úlohy sa skvele zhostila Júlia Kunovská.
Michal Staško

Michal Staško je najproduktívnejší slovenský dizajnér od vzniku republiky. Okrem kreatívnych služieb v oblasti produktového, grafického a interiérového dizajnu sa venuje aj šperkárstvu, návrhom nábytkov, svietidiel a odevov, prednášaniu, tutoringu a porotcovaniu. Je držiteľom ocenenia RedDot Design Award za produkt 3k od firmy TULI. Získal Krištáľové krídlo v kategórii Výtvarné umenie a Národnú cenu za dizajn keramických kachiel Nox.
Tomáš Šebo

Ing. arch. Tomáš Šebo, absolvoval fakultu architektúry STU v Bratislave. Spoluzakladal architektonické štúdio Barak architekti a pracoval ako architekt pre francúzsku spoločnosť Bouygues. V roku 2003 založil s Igorom Lichým spoločnosť ITB Development spolu s architektonickým ateliérom Architekti Šebo Lichý. Ateliér je držiteľom ocenení ako CE ZA AR, CIJ Awards, BigSEE Architecture Award 2021 či INSAID awards 2020. Taktiež stojí za bratislavskými mestotvornými projektmi ako Revitalizácia Mickiewiczovej ulice, Premostenie diaľnice Einsteinova, Bulvár Štefánikova. Ateliér ma vlastný Manifest architektúry, na základe ktorého architektúru vytvára a aj posudzuje.
Zuzana Cambelová

Ing.Arch Zuzana Cambelová, absovovala Fakultu architektúry SVŠT v Bratislave v roku 1985. V roku 1996 založila spoločnosť CADÉ, ktorá sa zaoberá navrhovaním interiérov. V roku 2003 bola nominovaná na cenu Dušana Jurkoviča ako autor hotela Marrols v Bratislave. Špecializuje sa predovšetkým na interiéry hotelov a súkromných rezidencií.
Júlia Kunovská

Júlia Kunovská sa vo svojej bohatej tvorbe venuje od navrhovaniu nábytku, interiérového a výstavníckeho dizajnu, tvorby stolovacích objektov a doplnkov až po textilný dizajn a šperk. Ako píše Katarína Hubová, prax z navrhovania nábytku a schopnosť vnímať priestor ako celok, uvažovať o detaile a zároveň nestratiť nadhľad a systémovo myslieť sú Kunovskej pracovné postupy a je jedno, či ide o riešenie interiéru ako celku, alebo drobných predmetov napr. šperku. V celej širokej škále svojej tvorby používa základné farby (modrá, červená, čierna). Skvelým príkladom jej znalostí ľudového remesla je menej známy objekt Pocta drotárstvu. Išlo o komplexný projekt s drobnými prvkami stolovania z rôznych materiálov, s použitím tradičných techník, s dominantou drotárskeho objektu a stola, za ktorý získala cenu World Craft Council Europe Award (1996) a stala sa súčasťou viacerých zahraničných zbierok.

http://www.juliakunovska.sk/ 

Bohuš Kubinský

doc.Mgr.Bohuš Kubinsky Vizuálny umelec strednej generácie aktívne pôsobí na slovenskej a medzinárodnej scéne od začiatku deväťdesiatych rokov. Jeho autorský program sleduje viacero paralelných línií. Ako sochár často siaha po archaickej sochárskej matérii-kameni,pričom využíva nielen tradičné postupy ,ale aj najnovšie technológie.ELESKO -Fajdal 2006-2009. Zúčastnil sa viacerých medzinárodných sochárskych sympózií (Taliansko,Nemecko , Slovensko, Nový Zéland) Spoločne s manželkou, maliarkou Monikou Kubinskou vytvárajú veľkorysé priestorové site -specific inštalácie.STORY- Synagóga Trnava 1997, PRVNÍ LINIE -Dox Praha 2014 . V roku 2012 vyhrávajú medzinárodnú súťaž na otvorené átrium Centráli Slovenskej sporiteľne v Bratislave a vytvarajú monumentálny svetelný objekt SKY. Od roku 2000 pôsobí aj ako pedagóg na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.Venuje sa vzdelávaniu študentov v oblasti umenia.V rámci tejto pozície skúma vzťah výtvarného diela a architektúry. Je držiteľom ceny J .Pollock Foundation New York (1997-1998) Jeho diela sú zastúpené v slovenských a zahraničných zbierkach
Peter Daniel

Peter Daniel je architekt a pedagóg pôsobiaci na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Od roku 2009 je docentom v odbore architektúra a urbanizmus. Venuje sa projektom v oblasti súkromného a verejného interiéru, architektúry, dizajnu výstav a nábytku. Je držiteľom prestížnych ocenení za architektúru, interiér a dizajn INTERIÉR ROKA, ceny CE.ZA.AR 2002 v kategórii interiér, cien Veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre a viacerých nominácií na cenu CE.ZA.AR, cenu Dušana Jurkoviča a cenu časopisu ARCH.
Sylvia Jokelová

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová Absolventka Ateliéru S+M+L_XL Kov a šperk u prof. Karola Weisslechnera, akad. arch. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1998). Od roku 1999 pedagogicky pôsobí na Katedre dizajnu VŠVU v Bratislave, kde od r. 2019 vedie Ateliér experimentálneho dizajnu. V roku 2009 založila spolu s Ľubicou Hustou medzinárodný festival dizajnu Dizajnvíkend (v súčasnosti Bratislava Design Week). V roku 2011 založila s Ľubicou Segečovou a Silviou Lovasovou ateliér autorského dizajnu TRIVJEDNOM. Od roku 2015 je prorektorkou pre grantovú a projektovú činnosť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa autorskému a experimentálnemu dizajnu a šperku.
Michaela Hantabalová

Ing.arch.Michaela Hantabalová, absolventka FA STU v Bratislave 1998, v roku 2009 založila spolu so svojim manželom Jurajom ateliér hantabal architekti .Spolu sú autormi mnohých rezidenčných projektov či súkromných alebo bytových domov, interiérov, rekonštrukcií, športových a administratívnych objektov. Sú držiteľmi ocenenia CE ZA AR ,ktoré získali dva-krát v tej istej kategórii „Bytové domy“ v rokoch 2011 a 2020. Základnou filozofiou ich tvorby je minimalizmus. Od roku 2019 pôsobí na SKA ako člen disciplinárnej komisie.

Pozri si virtuálne 3D prehliadky interiérov

INSAID AWARDS 2021
Shortlist poroty

Shortlist profesionálnych interiérov.
Porota v prvom kole hodnotenia vyberá z každej kategórie niekoľko projektov, pričom výber sa uskutočnuje formou hlasovania, diskusie a konsenzuálneho záveru, ktorého výsledkom je zúžený zoznam, shorlist.
QUBES | Bratislava
Ukončenie projektu 2020 | Riešená plocha 2880 m²
Autori | Ing. arch. Tomáš Čechvala
Spoluautori | Ing. arch. Tomáš Kučera , Ing. arch. Katarína Šoltýsová , Ing. arch. Monika Lešková , Ing. arch. Daniela Schuchmannová
Firma, ateliér | ČECHVALA ARCHITECTS | https://www.cechvala.com
Foto | BoysPlayNice Photography & Concept

Autorský popis | QUBES nie je ďalšia kancelária.QUBES je zhmotnená budúcnosť pracovného prostredia.QUBES je vhodná kulisa pre pracovný život, ktorá má vlastnosť sa meniť a adaptovať sa na aktuálnu potrebu klienta.
QUBES je koncept, v ktorom dostala ergonómia a kvalita spracovania dostatok priestoru. Architektonické riešenie tvorí pozadie, prepája jednotlivé segmenty cez pravidelné stvárnenie deliacich prvkov a používa zredukovanú paletu materiálového riešenia. Interiér mení svoju dynamiku tým, že poskytuje vopred premyslené rozšírenia komunikačných koridorov a odhaľuje atraktívne priehľady na okolitú panorámu. Práve mestská kulisa dodáva interiéru potrebnú energiu.
Charakteristika návrhu:
Hlavnou úlohou architektonického návrhu kancelárskych priestorov QUBES bolo nájsť ideálnu formu vnútorného priestoru, ktorý bude ponúkať dostatočný komfort pre širokú škálu klientov a zároveň bude ponúkať maximálnu flexibilitu priestoru tak, aby sa daný priestor mohol rýchlo a jednoducho adaptovať v závislosti od požiadaviek klienta resp. promtne reagovať na súčasné trendy a ekonomickú situáciu. Okrem toho pracovné prostredie QUBES ponúka najvyššie hygienické štandardy požadované v dnešnej dobe.
Dispozičné riešenie:
Kancelárske priestory QUBES sú situované na troch podlažiach nad sebou s takmer identickým dispozičným riešením. Základnou jednotkou vnútorných priestorov každého podlažia je 6 kancelárskych buniek tzv. unít, ktoré majú potenciál sa zväčšovať, zľúčovať, prípadne sa deliť na menšie jednotky, v závislosti od aktuálnych potrieb klienta alebo firmy. Samotné kancelárske unity sú dispozične vymedzené hlavnými komunikačnými priestormi a viacerými zdieľanými zónami ako sú zasadacie miestnosti a odychové zóny. Tieto zdieľané zóny v prípade potreby klienta, slúžia aj na eventálnu expanziu.
Shortlist študentských konceptov
BAKALÁRSKA PRÁCA - EXPERIMENTÁLNE BÝVANIE Z ODPADU | Študentský koncept
Ukončenie projektu 2020 | Riešená plocha 27 m²
Autori | Tereza Kováčiková
Spoluautori | samostantá práca
Vedúci ateliéru, gestor | doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.
Názov školy, fakulty alebo kurzu | Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene | DF TUZVO | https://www.tuzvo.sk/sk/technicka-univerzita-vo-zvolene

Autorský popis | Bakalárska práca na tému "Experimentálne bývanie z odpadu" sa venuje návrhu vysokohorskej útulne, ktorej architektúra je prevzatá od OFIS ARCHITECTS, pričom bola upravená na veľkosť 27 metrov štvorcových, aby spĺňala rozmerové požiadavky pri tvorbe interiéru. Mojím cieľom bolo využívanie odpadových, recyklovaných a recyklovateľných materiálov. Väčšinu interiéru tvorí práve kalamitné drevo zo Slovenských lesov v kombinácii s recyklovaným betónom, získavaným zo stavebného odpadu, ktorý je súčasťou ako interiéru, tak aj exteriéru. Útulňa poskytuje priestor pre maximálne 2 ľudí a disponuje obývacou zónou, kuchynkou, biochemickou toaletou a taktiež jedálňou/vstupom, nad ktorými sa nachádza nočná zóna. Orientácia okien (východ a západ) poskytuje nádherný výhľad z obývacej častí na západ slnka a naopak, návštevníkov ráno prebudia slnečné lúče prenikajúce do nočnej zóny. Útulňa je napojená na fotovoltaiku, čo umožňuje dobiť telefón alebo využiť osvetlenie v podobe LED pásov. Zároveň v priestore útulne nájdeme dostatok úložného priestoru na lyže, batohy, oblečenie, taktiež komponenty a prvky určené na sušenie oblečenia a obuvi (rebriny, priestor nad pecou), ktoré nájdu svoje využitie hlavne počas zimných mesiacov ale taktiež v prípade nepriaznivého počasia. Z dôvodu údržby a taktiež haptického vnímania je priestor materiálovo rozdelený - pri vstupe a v okolí pece je umiestnená betónová podlaha, zvyšok tvorí drevo, ktoré je príjemnejšie pre človeka aj pri pohybe v priestore bez obuvi. Celý tento koncept bol navrhnutý na štýl ubytovania, ktoré si človek môže rezervovať cez internet alebo aplikáciu a povýšiť tak zážitok z turistiky na vyššiu úroveň, pričom neprichádza o pohodlie, predchádza sa neželanému stretu so zverou a tiež sa znižuje footprint. Útulňa je rozložiteľná.
Porota INSAID AWARDS 2021

Prihlásené interiéry

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov (SAID) organizuje od roku 2020 súťaž INSAID AWARDS o ceny za najlepší slovenský interiér. Do súťaže sa v druhom ročníku prihlásilo 69 interiérov v šiestich kategóriách, z 12 miest, spolu 28 000m2 riešenej interiérovej plochy, čo predstavuje približne 3 futbalové ihriská.

DOM MM | Bratislava
Ukončenie projektu 2021 | Riešená plocha 93 m²
Autori | Rastislav Zlámal
Spoluautori | -
Firma, ateliér | archipigeon |
Foto | Nora a Jakub Čaprnka

Autorský popis | Interiér 4-izbového domu MM na úžitkovej ploche necelých 93 m² bol realizovaný v developerskom projekte novostavby dvojdomu v Bratislave, v časti Podunajské Biskupice pre IT manažéra a jeho manželku. Prianím klienta bol nadčasový interiér so striedmymi farbami s ľahko udržiavateľnými povrchmi, funkčnosť a dostatok uzatvárateľných úložných priestorov. Špecifické požiadavky boli kladené aj na technické vybavenie domu – kabeláž, solárny systém s ohrevom teplej vody, či splachovanie toalety prečerpávaním dažďovej vody zachytávanej v retenčnej nádrži. Poskytnutá dôvera zo strany klienta umožnila zrealizovať praktický interiér s bohatou výtvarno-architektonickou hodnotou. Užívateľ má takmer z každej pozície v rámci dispozície domu zaujímavý pohľad či priezor na architektonicky hodnotný prvok. Použité sú nerušivé farby, rôznorodé materiály a hra s plasticitou povrchov. Zážitok môže byť preto vnímaný nielen opticky, ale aj hapticky. Špeciálny dôraz bol kladený na línie a symetriu s cieľom vytvoriť podvedomo vnímaný poriadok a čistotu. Takmer v celom dome je použitá korková podlaha vzhľadom na jej zdravotné kvality. Pracovné dosky sú z Technistonu, ktorý poskytuje vynikajúce vlastnosti a je nenáročný na údržbu. K udržateľnosti prispieva dizajnovo nestarnúce riešenie nábytku a zariadenia a v neposlednom rade aj úroveň remeselného spracovania. Architektúra interiéru je navrhnutá tak, aby každodenne komunikovala s užívateľom a prispievala k jeho umeleckému obohateniu a povzneseniu a v neposlednom rade prispela k jeho vnútornej radosti, psychickej stabilite a inšpirácii, ktorá môže byť následne šírená ďalej.
Kategória privátny interiér
Kategória pracovisko
Kategória Horeca
Kategória obchod
Kategória Občiansky interiér
INTERIÉR OBCHODNÉHO DOMU LAMAČ | Študentský koncept
Ukončenie projektu 2021 | Riešená plocha 700 m²
Autori | Michaela Zimmermannová
Spoluautori | Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Vedúci ateliéru, gestor | Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Názov školy, fakulty alebo kurzu | Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave | FAD STUBA | https://www.fa.stuba.sk/

Autorský popis | Priestor Obchodného domu Lamač bude návštevníkom slúžiť ako nové miesto pre milovníkov dobrého jedla a zdravého životného štýlu s podporou lokálnych výrobkov a dodávateľov.Súčasťou návrhu interiéru je koncept "food hall", ktorý zahŕňa maloobchodné prevádzky, gastro a kaviarenské prevádzky, tržnicu. Navrhovaný priestor, tvorí hlavnú centrálnu časť obchodného domu.Celkový dizajn je navrhnutý podľa návrhu dizajn manuálu, ktorý sa snaží jednotlivými prvkami prepojiť exteriér budovy s interiérom. Dominantným prvkom je atypická sedacia lavica, doplnená o vložené prvky rebrovaných rúrok, slúžiacich ako úložný priestor pre tašku alebo dáždnik. Tieto vložené prvky zároveň vytvárajú dištanc medzi jednotlivými segmentami sedákov. Lavica je modulárna a ponúka viaceré variácie usporiadania jednotlivých segmentov v priestore. Pulty prevádzok boli navrhnuté v jednotnom štýle. Dizajn manuál pozostáva z pultu s otvorenou kuchyňou. Pult je obložený vertikálnym reliéfnym obkladom, ktorého dizajn je odkazom na charakter fasádnych a stropných betónových U – profilov, ktoré v priestore vytvárajú jedinečný raster. Priestor medzi prevádzkami je doplnený o vysoké sedenie, ktoré je súčasťou nosných stĺpov. Sedenie tvoria atypické stoly, ktorých stolová doska je zapustená do nosného stĺpu. Stôl je doplnený vstavaným kvetináčom so zeleňou.Dominantným prvkom interiéru je kovové schodisko, ktoré zároveň vytvára farebný akcent priestoru. Pod schodiskom bola vytvorená interiérová výsadba a zakomponovaný betónový kváder, ktorý sa opticky vznáša nad podlahovou plochou, slúžiaci ako priestor na sedenie pred výťahmi a zároveň ako príležitostné výstavné miesto.Kaviarenská časť kopíruje hexagonový strešný otvor, podľa ktorého bol vytvorený atypický barový pult s reliéfnym obkladom nadväzujúci na zázemie.
Kategória Študent

INAW podporujú títo partneri

Záštita nad súťažou
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu
Hlavný mediálny partner
Mediálni partneri
Partneri vyhlásenia ocenení
Partneri a sponzori

Príležitosť pre firmy

Hľadáme fanúšikov a partnerov pre INSAID AWARDS. Ak si myslíte, že vaša značka zapadá do nášho konceptu interiérového dizajnu, stante sa našim partnerom a podporte nás. Ďakujeme. Viac o výhodach v partner kite.

Partneri insaid awards

Na príprave súťaže INSAID AWARDS sa podielali

 • Martina Uhrinova
  Interiérový dizajnér
  KENDU
 • Milan Illes
  Projektový manažér
  KENDU
 • Michal Staško
  Dizajnér
  Staško dizajn
 • Ivan Matuška
  Dizajnér
  TRIFORM FACTORY
 • Miroslav Debnár
  VŠVU, Bratislava
  Katedra dizajnu
 • Michal C. Hronský
  FA STU, Bratislava
  Ústav interiéru a výstavníctva
 • Elena Farkašová
  TUZVO DF, Zvolen
  Katedra dizajnu nábytku a interiéru
 • Ivan Brezovský
  Biznis developer
  Teal rivers
Ďalej spolupracovali
 • Táňa Kollárová
  Dni architektúry a dizajnu, DAAD
 • Táňa Lesajová
  Noiz.sk
 • Vlado Korček
  slovensky.in
 • Michal Hmirák
  BOLD Digital
 • Mária Rišková
  Slovenské centrum dizajnu, SCD
 • Peter Kukučka
  AT26
 • Vašo Kautman
  Katedra dizajnu, VŠVU
 • Adam Rakús
  Studio Mendelssohn
 • Maximilián Cvengroš
  InaAs
 • Branislav Loskot
  AT26
 • Eva Rutová
  Katedra dizajnu, VŠVU
 • Tomáš Beňadik
  Folk
 • Karolina Finková

 • Katarína Beličková
  MEJD

Podpor prácu ľudí, ktorí súťaž INSAID AWARDS pripravili a zdieľaj info na Facebooku. Ďakujeme ♥
Prihlás sa na odber noviniek a maj vždy čerstvé informácie o aktuálnych zmenách alebo výzvach.
Zapoj sa do našich aktivít a tvaruj komunitu interiérových dizajnérov [contact-form-7 id=“444″ title=“Newsletter“] Ďakujeme a tešíme sa na teba.
Na príprave spolupracovali