Skip to main content

INSAID AWARDS 2021
Vyhlásenie ocenených diel a autorov
prebehne prebehlo dňa 12.10.2021 o 18:00
v priestoroch ELITE BATH+KITCHEN v Bratislave

Porota INSAID AWARDS 2021 udelila ocenenie v piatich profesionálnych kategóriách
Odborná porota osobne obhliadla interiéry z vybraného shortlistu, aby vybrala víťaza v každej kategórii.
Súčasne prebehlo verejné hlasovanie o najlepší interiér.

Foto | Šimon Lupták

Shortlist INSAID AWARDS 2021

Pozri si nominované interiéry INSAID AWARDS 2021, ktoré vybrala porota

Shortlist INSAID AWARDS 2021 – Študentský koncept

Pozri si nominované študentské interiéry INSAID AWARDS 2021, ktoré vybrala porota

Ocenené projekty

V profesionálnych kategóriách INSAID AWARDS 2021 porota ocenila päť projektov

Girl in a jacket Privátny interiér

« z 12 »
BYT PC | Bratislava

Autori | Martin Skoček
Lucia Miklová, Alan Prekop
Foto | Matúš Bence
Girl in a jacket Pracovisko

« z 11 »
MIKELSSEN – REALIT(K)A NA DVA ŤAHY | Bratislava

Autori | Peter Gonda
Foto | Matej Hakar
Girl in a jacket Občiansky interiér

« z 14 »
INFORMAČNÉ CENTRUM VISIT KOŠICE | Košice

Autori | Ing.arch. Tomáš Boroš, ArtD.
Ing.arch. Maroš Mitro
Ing.arch. Ondrej Jurčo
Juraj Sabol
Foto | Ing.arch. Maroš Mitro
Girl in a jacket Horeca

« z 13 »
LIKERKA | Trenčianske Teplice

Autori | Juraj Hubinský
Peter Kuklica
Martin Smerek
Foto | Lousy Auber
Girl in a jacket Obchod

« z 12 »
SHOWROOM MTBIKER | Bratislava

Autori | Ľudovít Vitko
Silvia Vitková
Foto | Silvia Vitková

Študentský koncept

V kategórii Študentský koncept sa porota INSAID AWARDS 2021 rozhodla oceniť dva projekty

Girl in a jacket Študent

« z 13 »
HOSTEL_AREÁL BANÍ HANDLOVÁ
FAD STUBA

Autori | Simona Fischerová
Vedúci ateliéru
Ing. arch. Štefan Polakovič
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Girl in a jacket Študent

« z 12 »
KERAMICKÁ DIELŇA A SHOWROOM
DF TUZVO

Autori | Terézia Kováčiková
Vedúci ateliéru
doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.

Cena verejnosti

V online hlasovaní INSAID AWARDS 2021 sme zazamenali viac ako päť tisíc platných hlasov. Cena verejnosti je za projekt s najvyšším počtom hlasov v profesionálnych kategóriách. Ocenenie za najpopulárnejší projekt navrhuje verejnosť a Slovenská asociácia interiérových dizajnérov ocenenie vyhlasuje nezávisle od odbornej poroty.

t Cena verejnosti

« z 11 »
DAVAJMAKAJ – ŠPORTOVO VZDELÁVACIE CENTRUM | Košice

Autori | Mira a Peter Maukš
Foto | archív Maukš
Porota vyhlásila najlepšie interiéry

Porota INAW 2021

Odbornú porotu tvorí osem odborníkov z oblasti architektúry, interiérovej architektúry a dizajnu, dizajnu alebo umenia. Slovenská komora architektov a Slovenské centrum dizajnu do poroty nominovali porotcov Michaelu Hantabalovú, resp. Sylviu Jokelovú.
Kontinuitu a otvorenosť hodnotenia zabezpečuje aj zástupca jedného z laureátov a členov poroty predošlého ročníka ocenenia, ktorým boli Tomáš Šebo a Zuzana Cambelová.
Ďalších členov poroty nominuje Slovenská asociácia interiérových dizajnérov v spolupráci s univerzitami, odbornými organizáciámi ako aj referenciami z odbornej komunity. Porota tým môže pôsobiť nezávisle a pri hodnotení zvažovať a aplikovať rôzne pohľady na hodnotenie prihlásených diel.
Za predsedu INSAID AWARDS 2021 bola zvolená a svojej úlohy sa skvele zhostila Júlia Kunovská.
Michal Staško

Michal Staško je najproduktívnejší slovenský dizajnér od vzniku republiky. Okrem kreatívnych služieb v oblasti produktového, grafického a interiérového dizajnu sa venuje aj šperkárstvu, návrhom nábytkov, svietidiel a odevov, prednášaniu, tutoringu a porotcovaniu. Je držiteľom ocenenia RedDot Design Award za produkt 3k od firmy TULI. Získal Krištáľové krídlo v kategórii Výtvarné umenie a Národnú cenu za dizajn keramických kachiel Nox.
Tomáš Šebo

Ing. arch. Tomáš Šebo, absolvoval fakultu architektúry STU v Bratislave. Spoluzakladal architektonické štúdio Barak architekti a pracoval ako architekt pre francúzsku spoločnosť Bouygues. V roku 2003 založil s Igorom Lichým spoločnosť ITB Development spolu s architektonickým ateliérom Architekti Šebo Lichý. Ateliér je držiteľom ocenení ako CE ZA AR, CIJ Awards, BigSEE Architecture Award 2021 či INSAID awards 2020. Taktiež stojí za bratislavskými mestotvornými projektmi ako Revitalizácia Mickiewiczovej ulice, Premostenie diaľnice Einsteinova, Bulvár Štefánikova. Ateliér ma vlastný Manifest architektúry, na základe ktorého architektúru vytvára a aj posudzuje.
Zuzana Cambelová

Ing.Arch Zuzana Cambelová, absovovala Fakultu architektúry SVŠT v Bratislave v roku 1985. V roku 1996 založila spoločnosť CADÉ, ktorá sa zaoberá navrhovaním interiérov. V roku 2003 bola nominovaná na cenu Dušana Jurkoviča ako autor hotela Marrols v Bratislave. Špecializuje sa predovšetkým na interiéry hotelov a súkromných rezidencií.
Júlia Kunovská

Júlia Kunovská sa vo svojej bohatej tvorbe venuje od navrhovaniu nábytku, interiérového a výstavníckeho dizajnu, tvorby stolovacích objektov a doplnkov až po textilný dizajn a šperk. Ako píše Katarína Hubová, prax z navrhovania nábytku a schopnosť vnímať priestor ako celok, uvažovať o detaile a zároveň nestratiť nadhľad a systémovo myslieť sú Kunovskej pracovné postupy a je jedno, či ide o riešenie interiéru ako celku, alebo drobných predmetov napr. šperku. V celej širokej škále svojej tvorby používa základné farby (modrá, červená, čierna). Skvelým príkladom jej znalostí ľudového remesla je menej známy objekt Pocta drotárstvu. Išlo o komplexný projekt s drobnými prvkami stolovania z rôznych materiálov, s použitím tradičných techník, s dominantou drotárskeho objektu a stola, za ktorý získala cenu World Craft Council Europe Award (1996) a stala sa súčasťou viacerých zahraničných zbierok.

http://www.juliakunovska.sk/ 

Bohuš Kubinský

doc.Mgr.Bohuš Kubinsky Vizuálny umelec strednej generácie aktívne pôsobí na slovenskej a medzinárodnej scéne od začiatku deväťdesiatych rokov. Jeho autorský program sleduje viacero paralelných línií. Ako sochár často siaha po archaickej sochárskej matérii-kameni,pričom využíva nielen tradičné postupy ,ale aj najnovšie technológie.ELESKO -Fajdal 2006-2009. Zúčastnil sa viacerých medzinárodných sochárskych sympózií (Taliansko,Nemecko , Slovensko, Nový Zéland) Spoločne s manželkou, maliarkou Monikou Kubinskou vytvárajú veľkorysé priestorové site -specific inštalácie.STORY- Synagóga Trnava 1997, PRVNÍ LINIE -Dox Praha 2014 . V roku 2012 vyhrávajú medzinárodnú súťaž na otvorené átrium Centráli Slovenskej sporiteľne v Bratislave a vytvarajú monumentálny svetelný objekt SKY. Od roku 2000 pôsobí aj ako pedagóg na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.Venuje sa vzdelávaniu študentov v oblasti umenia.V rámci tejto pozície skúma vzťah výtvarného diela a architektúry. Je držiteľom ceny J .Pollock Foundation New York (1997-1998) Jeho diela sú zastúpené v slovenských a zahraničných zbierkach
Peter Daniel

Peter Daniel je architekt a pedagóg pôsobiaci na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Od roku 2009 je docentom v odbore architektúra a urbanizmus. Venuje sa projektom v oblasti súkromného a verejného interiéru, architektúry, dizajnu výstav a nábytku. Je držiteľom prestížnych ocenení za architektúru, interiér a dizajn INTERIÉR ROKA, ceny CE.ZA.AR 2002 v kategórii interiér, cien Veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre a viacerých nominácií na cenu CE.ZA.AR, cenu Dušana Jurkoviča a cenu časopisu ARCH.
Sylvia Jokelová

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová Absolventka Ateliéru S+M+L_XL Kov a šperk u prof. Karola Weisslechnera, akad. arch. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1998). Od roku 1999 pedagogicky pôsobí na Katedre dizajnu VŠVU v Bratislave, kde od r. 2019 vedie Ateliér experimentálneho dizajnu. V roku 2009 založila spolu s Ľubicou Hustou medzinárodný festival dizajnu Dizajnvíkend (v súčasnosti Bratislava Design Week). V roku 2011 založila s Ľubicou Segečovou a Silviou Lovasovou ateliér autorského dizajnu TRIVJEDNOM. Od roku 2015 je prorektorkou pre grantovú a projektovú činnosť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa autorskému a experimentálnemu dizajnu a šperku.
Michaela Hantabalová

Ing.arch.Michaela Hantabalová, absolventka FA STU v Bratislave 1998, v roku 2009 založila spolu so svojim manželom Jurajom ateliér hantabal architekti .Spolu sú autormi mnohých rezidenčných projektov či súkromných alebo bytových domov, interiérov, rekonštrukcií, športových a administratívnych objektov. Sú držiteľmi ocenenia CE ZA AR ,ktoré získali dva-krát v tej istej kategórii „Bytové domy“ v rokoch 2011 a 2020. Základnou filozofiou ich tvorby je minimalizmus. Od roku 2019 pôsobí na SKA ako člen disciplinárnej komisie.

Pozri si virtuálne 3D prehliadky interiérov

INSAID AWARDS 2021
Shortlist poroty

Shortlist profesionálnych interiérov.
Porota v prvom kole hodnotenia vyberá z každej kategórie niekoľko projektov, pričom výber sa uskutočnuje formou hlasovania, diskusie a konsenzuálneho záveru, ktorého výsledkom je zúžený zoznam, shorlist.
Shortlist študentských konceptov
HOSTEL_AREÁL BANÍ HANDLOVÁ | Študentský koncept
Ukončenie projektu 2021 | Riešená plocha 4395 m²
Autori | Simona Fischerová
Spoluautori | FAD STU VA Polakovič Bátor
Vedúci ateliéru, gestor | Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Názov školy, fakulty alebo kurzu | Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave | FAD STUBA | https://www.fa.stuba.sk/

Autorský popis | Industriálny objekt v banskom areáli Handlová bol postavený ako nová budova triedičky uhlia. Je jedným z výškových dominánt v celom areáli. Po ukončení ťažby v roku 2023 už žiaľ nebude mať využitie. Aktivácia územia má potenciál nielen z hľadiska podpory turizmu a ekonómie mesta, ale má veľký dopad aj na ekológiu. Využitie pôvodných objektov a ich konštrukcií predchádza množstvu stavebného odpadu, ktorý by bol vyprodukovaný pri využití areálu na iné účely bez zreteľu na hodnoty pôvodných industriálnych budov.

Konverziou a novou funkciou prinesie do urbanistického návrhu jeden z hlavných momentov. V navrhovanej štruktúre sa do ulice otvára takmer zo všetkých strán a komunikuje s okolitými prevádzkami ako je tržnica či polyfunkčné centrum.

Prvotnú myšlienku využitia budovy načrtol jej samotný priestor. Plášť z betónových panelov v sebe ukrýval monumentalitu odľahčenú od vnútorných nosných systémov masívnou oceľovou konštrukciou po obvode. Modul nosnej sústavy a presvetlenie horizontálnymi oknami navádzal na jej nové využitie.

Na prízemí boli navrhnuté verejné funkcie ako kaviareň, bar, flexibilný priestor pre udalosti či recepcia. Druhé poschodie bolo venované herným a spoločenským priestorom či jedálni / raňajkárni. S prízemím komunikuje veľkorysou galériou. Na treťom až ôsmom poschodí sa nachádzajú izby hostela. Hlavným konceptom pri tvorbe ubytovania bola sociabilita. Izby majú možnosť vyliať sa do spoločnej chodby / lávky ktorá je tvorená pororoštovým systémom. Prepája tak priestor aj vo vertikálnom smere. Sociabilitu tiež podčiarkuje vybavenie izieb. Pri tvorbe sa taktiež dbalo na komfort a súkromie. Izby sú preto delená na 2 zóny. Rušnú v kontakte s chodbou s veľkým jedálenským spoločným stolom a kľudnú zónu s posteľami.

Porota INSAID AWARDS 2021

Prihlásené interiéry

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov (SAID) organizuje od roku 2020 súťaž INSAID AWARDS o ceny za najlepší slovenský interiér. Do súťaže sa v druhom ročníku prihlásilo 69 interiérov v šiestich kategóriách, z 12 miest, spolu 28 000m2 riešenej interiérovej plochy, čo predstavuje približne 3 futbalové ihriská.

PENTHOUSE LIPTOV | Liptovský Mikuláš
Ukončenie projektu 2020 | Riešená plocha 127 m²
Autori | Monika Pustajová
Spoluautori | Monika Pustajová, Michal Kováč
Firma, ateliér | Monika Pustajová - MONVIZUAL | https://www.monvizual.sk/
Foto | Monika Pustajová

Autorský popis | "Mestský luxusný nadčasový interiérový dizajn v bielo-červenom prevedení" - tak to bola jedna z požiadaviek, ktorú som obdržala od investora.
Jasná predstava s podrobným rozpisom o budúcom inteligentnom byte pre jednu osobu. Keďže už od začiatku investor (veľký pedant) vedel čo chce, tomu sa prispôsobila aj výstavba posledného podlažia z päť poschodovej novostavby v minimalistickom štýle. Taký mal byť aj interiér, s nevyhnutnými kusmi nábytku pedantne spracovaných z kvalitných materiálov.
Pôvodne bol tento penthouse navrhnutý ako štvorizbový, no včasným zásahom investora je miesto jednej izby kúpeľňa a druhá izba je samostatným šatníkom.
Základným prvkom interiéru je svetlosť zo všetkých štyroch svetových strán s výhľadom na naše kopce. Vnútorné priečky izieb ukončené skleneným svetlíkom púšťajú svetlo aj do posledného tmavého kúta. Byt je vzdušný s minimálnym počtom prekážok a dverí.
Je plne smart - od ovládania klimatizácie, exteriérových žalúzii, kúrenia, perfektného ozvučenia všetkých izieb, po najmodernejší vysávač a samostatný robotický mop, ktorý je načasovaný na štvrtkové upratovanie :).
Keďže je to najvyššie poschodie, nesmel chýbať ani krb.

Tento projekt bol pre mňa veľká výzva a rešpekt, nakoľko minimalizmus či luxusné prvky nedominujú v mojich návrhoch. Samozrejme som sa toho chopila bez najmenších obáv. Snažím sa čo najviac počúvať predstavy a potreby klientov, a tomu prispôsobiť aj samotný priestor. Nepreferujem a nevnucujem jeden štýl, interiér je hlavne pre ľudí, ktorí tam budú bývať a musia sa tam cítiť "DOMA".

Kategória privátny interiér
Kategória pracovisko
Kategória Horeca
SANCTUARY | Bratislava
Ukončenie projektu 2020 | Riešená plocha 75 m²
Autori | Ing.arch. Norbert Konrad
Spoluautori | Ing.arch. Lukáš Blana
Firma, ateliér | Identity Architecture s.r.o. |
Foto | Matej Hakár

Autorský popis | Všetko sa deje prvý krát. Išlo o náš prvý komerčný priestor s množstvom požiadaviek klienta a s priestorom na prenájom v ktorom sme nemohli nič a zároveň sa malo urobiť všetko. Priestor v ktorom mal vzniknúť prestížny kadernícky salón známeho kaderníka podľa vzoru svetových salónov bol výzvou od prvého prekročenia prahu. Malé okná, nízke stropy a otvorená dispozícia s prípravou na kaviareň. Historická budova v centre mesta po úplnej precíznej obnove si žiadala aby salón bol pridanou hodnotou domu. Dispozíciu sme využili do posledeho metra štvorcového, a rozčlenili ju na recepciu s lounge sedením, hlavnú časť so 4 kaderníckymi kreslami, relax zónu s masážnymi umývacími kreslami, a color bar skrytý za sklenenou oblúkovou stenou. Dominantný betónový strop sme zjemnili prírodnými prvkami - vegetačnou zelenou stenou, dubovými dýhovanými panelmi a detailom oblúku ktorý sa objavuje v celom interiéry. Všetky textúry a interiérové prvky sú radené vertikálne pre optické zvýšenie stropu. Jednoduchá farebnosť doplnená o dýmové zrkadlá a množstvo svetla tvoria nadčasový interiér pre poskytovanie služieb na najvyššej úrovni.
Kategória obchod
Kategória Občiansky interiér
Kategória Študent

INAW podporujú títo partneri

Záštita nad súťažou
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu
Hlavný mediálny partner
Mediálni partneri
Partneri vyhlásenia ocenení
Partneri a sponzori

Príležitosť pre firmy

Hľadáme fanúšikov a partnerov pre INSAID AWARDS. Ak si myslíte, že vaša značka zapadá do nášho konceptu interiérového dizajnu, stante sa našim partnerom a podporte nás. Ďakujeme. Viac o výhodach v partner kite.

Partneri insaid awards

Na príprave súťaže INSAID AWARDS sa podielali

 • Martina Uhrinova
  Interiérový dizajnér
  KENDU
 • Milan Illes
  Projektový manažér
  KENDU
 • Michal Staško
  Dizajnér
  Staško dizajn
 • Ivan Matuška
  Dizajnér
  TRIFORM FACTORY
 • Miroslav Debnár
  VŠVU, Bratislava
  Katedra dizajnu
 • Michal C. Hronský
  FA STU, Bratislava
  Ústav interiéru a výstavníctva
 • Elena Farkašová
  TUZVO DF, Zvolen
  Katedra dizajnu nábytku a interiéru
 • Ivan Brezovský
  Biznis developer
  Teal rivers
Ďalej spolupracovali
 • Táňa Kollárová
  Dni architektúry a dizajnu, DAAD
 • Táňa Lesajová
  Noiz.sk
 • Vlado Korček
  slovensky.in
 • Michal Hmirák
  BOLD Digital
 • Mária Rišková
  Slovenské centrum dizajnu, SCD
 • Peter Kukučka
  AT26
 • Vašo Kautman
  Katedra dizajnu, VŠVU
 • Adam Rakús
  Studio Mendelssohn
 • Maximilián Cvengroš
  InaAs
 • Branislav Loskot
  AT26
 • Eva Rutová
  Katedra dizajnu, VŠVU
 • Tomáš Beňadik
  Folk
 • Karolina Finková

 • Katarína Beličková
  MEJD

Podpor prácu ľudí, ktorí súťaž INSAID AWARDS pripravili a zdieľaj info na Facebooku. Ďakujeme ♥
Prihlás sa na odber noviniek a maj vždy čerstvé informácie o aktuálnych zmenách alebo výzvach.
Zapoj sa do našich aktivít a tvaruj komunitu interiérových dizajnérov

  Ďakujeme a tešíme sa na teba.
  Na príprave spolupracovali