INSAID AWARDS 2020 SHORTLIST – Student

NLC II | Mesto
Autori | Marián Olexa
Spoluautori | Kosi Architekti, Ekoma design
Firma, ateliér | Vertikálny ateliér Kosnáč Majcher - študentská práca |
Foto | Marián Olexa

Autorský popis | Navrhovaný objekt NLC II sa nachádza v najľudnatejšom a najznečistenejšom meste Slovenska. Bratislava, potrebuje okrem šedých priemyselných uličiek aj budovy, ktoré prebudia v okoloidúcich pocity spätosti s prírodou. Budova, ktorú som navrhol je novostavbou, ale jej základným predpokladom je udržateľnosť a ekológia.
Pri projektovaní som bol inšpirovaný jednoduchosťou, no v určitom zmysle plnosťou prírodných materiálov. Každý nerast alebo druh dreva v sebe skrýva jedinečnosť materiálu a štruktúri.
Celá budova je navrhovaná z recyklovateľných materiálov - kameň / sklo / drevo a je dotvorená tzv. “ zelenou architektúrou”. Na každom podlaží je vysadený zelený pás lemujúci terasu s nízkym až stredným porastom. Na štvrtom a deviatom podlaží sa nachádzajú terasové záhrady. Byt je navrhnutý v minimalistickom štýle za použitia dreva, betónu, mramoru a skla.
Jedným zo základých princípov, ktorých som sa počas tvorenia držal bol minimalizmus, jednoduchosť línií a simplicita. Tieto zásady patria minulosti, ale i budúcnosti, ktorá pre planétu Zem znamená súboj s konzumnou spoločnosťou. Výber materiálov je štýlovo nadčasový, rovnako ako dizajn, ktorým je celý byt na deviatom poschodí navrhnutý. Prírodné materiály prevládajú v interiéri a vzbudzujú dojem čistoty a elegancie.
Pre budúcich majiteľov predstavujú vysoké náklady v súčasnosti, no v budúcnosti úžitok presiahne hranicu vynaložených nákladov a prinesie radosť a úžitok niekoľko desaťročí. Využiteľnosť navrhovaných materiálov je takmer nekonečná, keďže ich životnosť sa neskončí po niekoľkých mesiacoch či rokoch.
Byt je zariadený pre človeka spätého s prírodou, s výhľadom do budúcnosti, ktorý sa snaží zminimalizovať negatívny dopad na planétu a ktorý chápe dôležitosť udržateľnosti ako snahu pre lepší život ďaľšej generácie.