INSAID AWARDS 2020 SHORTLIST – Student

PRESTAVBA KANCELÁRIÍ NA OPEN SPACE - ING BUSINESS SHARED SERVICES | Mesto
Autori | Bc. Mária Oravcová, Bc. Monika Vöröšová, Bc. Silvia Bohušová
Spoluautori | Doc. Peter Daniel, Doc. Veronika Kotradyová, Ing. Dušan Kočlík
Firma, ateliér | FA STU |
Foto | Ing. Dušan Kočlík

Autorský popis | Školský projekt: PRESTAVBA KANCELÁRIÍ NA OPEN SPACE
Investor: ING BUSINESS SHARED SERVICES (ďalej len ING)
Školský rok: 2018/2019
Rok realizácie 2019

Spoločnosť ING oslovila FA STU s ponukou aby študenti 1 ročníka 2 stupňa štúdia odboru Interiérový dizajn vypracovali návrhy dizajnu rekonštrukcie kancelárií v objekte BBC5 na Plynárenskej ul. 5 v Bratislave. Úloha bola koncipovaná ako malá študentská súťaž. Zadanie obsahovalo požiadavky na riešenia relax zóny, dvoch kuchyniek, open space pracoviska pre približne 100 osôb a množstvo nábytkových riešení.

ING sa napokon rozhodlo pre kompiláciu troch konceptov. Návrh dispozície od Bc. Márie Oravcovej a koncepcie dizajnov častí interiérov od Bc. Silvie Bohušovej a Bc. Moniky Vöröšovej.

Od investora prišla ponuka, aby školský projekt ďalej pokračoval a zmenil sa na projekt realizačný.

Kolektív autorov, zostavený z pedagógov a študentov ocenených prác, spracoval realizačný projekt a počas následnej realizácie vykonal autorský dozor. Na realizačnom projekte sa podieľali pedagógovia Doc. Peter Daniel, Doc. Veronika Kotradyová, Ing. Dušan Kočlík a študentky Oravcová a Vöröšová. Ukončenie projektu bolo leto 2019.

Vznikol nový kancelársky priestor, ktorý umožňuje pracovať vo vysoko podnetnom prostredí. Pri návrhu sa kládol dôraz na umožnenie rôznorodej individuálnej aj skupinovej činnosti a vysokú schopnosť adaptability priestoru. Dizajn interiéru počíta aj s participáciou užívateľov, ktorí majú možnosť, vyhradenú časť svojho „teritória“, vizuálne individualizovať. Dizajn prvkov a použité materiály – smrekový masív, linoleum, prírodná plsť na čalúnení či živá zeleň nielen zlepšujú a oživujú pracovné prostredie, ale vytvárajú nový vizuálny štýl firmy, ktorý sa bude uplatňovať aj pri budúcich rekonštrukciách prevádzok.