Skip to main content

INSAID AWARDS 2020 SHORTLIST – Občiansky interiér

INTERIÉR VSTUPNEJ HALY - EINSTEINOVA BUSINESS CENTER | Mesto
Autori | Roman Talaš, Matej Siebert, Slavomír Valigurský, Denisa Šťastná, Alena Ulejová, Martin Bohumel
Spoluautori | -
Firma, ateliér | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. | http://www.sieberttalas.com
Foto | Slavomír Valigurský

Autorský popis | INTERIÉR VSTUPNEJ HALY - EINSTEINOVA BUSINESS CENTER

V severnej časti parteru sú situované dve vstupné haly do administratívnych objektov v EBC. Pozdĺž fasády chránené konzolou parkovacieho domu. Medzi obe vstupné haly je vložený priestor reštaurácie. Sú vzájomne plynule prepojené, dlažbou, priebežným podhľadom s lineárnou štruktúrou a prelínaním jednotlivých interiérových obkladov. Dominantným prvkom je drevený priestorovo tvarovaný obklad s abstraktným geometrickým motívom, ktorý opticky ukončuje vstupné priestory. Smerom k priestoru reštaurácie sú haly dopovedané zostavou presklených a plných drevených stien. Steny priestory oddeľujú, ale kompletne neuzatvárajú. Tretím motívom v interiéri je plošný obklad stien orientovaných oproti fasáde.