Skip to main content

INAW 2021 – Študent

REKONŠTRUKCIA POBOČKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, NÁMESTIE SNP, BRATISLAVA | Mesto
Autori | SIEBERT+TALAŠ, Ing. arch. Slavomír Valigurský, Ing. arch. Alena Ulejová
Spoluautori | Ing. arch. Marek Ortuta, Ing. arch. Martin Bohumel, Ing. arch. Denisa Šťastná, Ing. arch. Viliam Strajňak
Firma, ateliér | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. | http://www.sieberttalas.com
Foto | Slavomír Valigurský

Autorský popis | Rekonštrukcia pobočky Mestskej sporiteľne dôsledne sleduje pôvodný návrh interiéru architekta Juraja Tvarožka. Reštaurátorsky prieskum (2017) pomohol identifikovať pôvodnú farebnosť stien, stropov a nosných prvkov klenby. Geometria a materiálové riešenie novej zostavy obslužných pultov obkladaných ónyxom v maximálnej miere vychádza z originálu.

Až počas stavebných prác bola odkrytá pod podlahou pôvodná sklobetónová dlažba, kladená do liateho terazza. Štyri moduly sú odprezentované v zadnej časti haly pod pochôdznym sklom, zvyšná časť tejto historickej vrstvy je ukrytá bez daľšieho poškodenia pod novou kamennou dlažbou a interpretovaná v dlažbe rastrovaním a intarziou nerezových rámov.

Pobočka pôvodne Mestskej sporiteľne je významným modernistickým počinom architekta Tvarožka. Budova sa nachádza v spodnej časti Námestia SNP, v susedstve ďalších objektov finančných inštitúcií z 30-tych rokov.

Slovenská sporiteľňa, a.s. ako užívateľ tohto bankového domu, iniciovala proces obnovy interiéru, podporujúci tradíciu bankovníctva, no zároveň v zadaní vzniesla požiadavky moderného bankovníctva, prevádzkovo už odlišného od tradičných prepážok s úradníkmi v glotových rukávoch.

Návrh rekonštrukcie dôsledne sleduje pôvodný návrh interiéru pobočky Mestskej sporiteľne architekta Juraja Tvarožka z roku 19XX. Reštaurátorsky prieskum (2017) identifikoval pôvodnú zlatistú až jantárovú farebnosť stien, stropov a nosných prvkov klenby, ktorá bola nanovo interpretovaná.

Geometria a materiálové riešenie zostavy obslužných pultov obkladaných ónyxom v maximálnej miere vychádza z originálu nielen svojim tvarom, ale aj charakteristickým kladením obkladu z prírodného kameňa.

Počas stavebných prác bola odkrytá pod podlahou pôvodná sklobetónová dlažba z 30-tych rokov, kladená do liateho terazza. Napriek jej čiastočnému poškodeniu sú odprezentované štyri moduly v zadnej časti haly pod pochôdznym sklom. Zvyšná časť tejto historickej vrstvy je ukrytá bez daľšieho poškodenia pod novou kamennou dlažbou a interpretovaná v dlažbe rastrovaním a intarziou nerezových rámov.

Pôvodný sklobetónový svetlík, ktorý vyjadruje centrálny charakter odbytového priestoru, je lemovaný svietidlom v pôvodnej geometrii.

Vstupné priestory a schodisko majú pôvodné obklady a zábradlie zo zlatého ónyxu, do vstupného zádveria obnoveného v pôvodnej geometrii sa vrátili historické sochy.

Súčasnú vrstvu predstavuje nový typ kruhového pracoviska, spájajúci tradičné schodisko a halu. V prednej časti, v mieste pôvodných uzavretých kancelárií, je vytvorený multifunkčný priestor pre nové formy komunikácie banky s verejnosťou. Pomocou atypových drevených prvkov sa dá flexibilne zmeniť na priestor pre deti, výstavnú sieň, malý koncert či iné formy využitia.

Výsledný interiér, vďaka dôslednému rešpektovaniu pamiatkových hodnôt pôvodného návrh arch. Tvarožka, predstavuje symbiózu viacerých možných pohľadov na tému moderného bankového interiéru.