INAW 2021 – Pracovisko

1 |

RESCO NET. (2400 m²) | Bratislava
Autorský popis | Administratívne priestory sa nachádzajú v novej budove Nivy Tower na Mlynských Nivách, ktorá je súčasťou komplexu Hlavnej autobusovej stanice. Lokalita bola v minulosti priemyselnou časťou Bratislavy a v okolí sa nachádzali významné fabriky ako Cvernovka, Gumon, Káblovka, VÚKI, Klingerka, Rafinéria-
Genius loci, odkaz na históriu a pestrá firemná kultúra Resca sa stali hlavným podkladom pre koncepčné riešenie interiéru. V prvotných analýzach sme sa zaoberali nielen produktami, ktoré z jednotlivých výrobných hál vychádzali, napr. nite, priadze, bakelit, gumoid, káble, umelé živice, tapety, juta, voskové plátna, ale aj stavebným a materiálovým prevedením samotných výrobných hál, ich typickými prvkami a tvaroslovím - tehla, drevo, kov, vitrážové a segmentové okná, sklo, klenby a oblúky.
Druhá ideová línia, ktorá nás ovplyvnila pri návrhu, bola myšlienka vytvorenia mesta v podobe aplikovania princípov verejných priestorov a sídelných prvkov do interiéru kancelárií. Zmenou charakteru interiéru sa zabezpečila ľahšia orientácia v priestore nakoľko kancelárske priestory predstavujú 2400m2 a nachádzajú sa na dvoch podlažia. Prepojené sú interným oceľovým schodiskom. Jednotlivé prvky ako park, námestie, ulica, stanica, kaviareň, knižnica sa striedajú s plochami kancelárií, ktoré sú pomenované podľa bývalých historických fabrík a odkazujú na ne v podobe použitých materiálov a farebného prevedenia. Každé oddelenie má tak vlastnú identitu.
Firemná kultúra a život v spoločnosti boli podkladom k spracovaniu spaceplanu. Resco dbá na interné vzťahy a uvoľnenú atmosféru. Má svoje rituály a spoločné aktivity, ktoré sa prelínajú s pracovnými povinnosťami. Pracovné prostredie je prispôsobené jednotlivým pracovným tímom, vytvára prostredie pre posiľňovanie väzieb.