INAW 2021 – Horeca – INSAID AWARDS

INAW 2021 – Horeca

7 |

HOTEL BRISTOL KOŠICE - REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU (232 m²) | Košice - Staré mesto
Autorský popis | Ako nanovo otextovať starý hit
Jasné, interiéry na rozdiel od architektúry podliehajú morálnemu “vypoužívaniu” omnoho rýchlejšie.V prípade interiéru hotela Bristol bol hlavným katalyzátorom zmien prichádzajúci tzv. nový normál.Zadanie od klienta bolo formulované jasne-potrebujeme, aby klient zažil nový pocit v známom priestore.Požiadavky: Viac zelene, ideálne bez búrania a dodržte prosím rozpočet.
Prísť na zákazku ako Viktor Čistič.Zhodiť brašňu a zadať čo treba spraviť.Tak toto robíme.
Nahustenú dispozíciu sedacích prvkov sme preriedili.Hosť tak bude mať pocit zvýšeného bezpečia pri osobnom kontakte.Navrhli sme novú zónu na sedenie pre hosťa čakajúceho na vybavenie na recepcii, ktorá sa takto pocitovo zväčšila.Lobby hotela vás musí vítať, preto sme pani recepčnú posadili za atypický vizuálne príťažlivý recepčný stôl s príjemnou kontaktnou plochou z nábytkového linolea.Okrem recepcie navýraznejšou zmenou prešiel barový pult a SDK podhľad - a bez búrania!Na pôvodnej hmote baru je zavesený lamelový dubový obklad, ktorý nesie novú pracovnú dosku z veľkoformátového obkladu.SDK podhľad má na bočnej hrane obklad z číreho zrkadla, odsadený o nasávaciu štrbinu pre VZT.Motív kruhových stĺpov sme zopakovali na priečke priľahlej k recepčnému stolu a odhalili v oklepaní nosného stĺpu v priestore baru.Pôvodná podlaha lobby bola tvorená kombináciou drevenej podlahy a dlažby, prekrytej metrážovým kobercom.Podlahovú plochu sme vizuálne zjednotili kobercovými štvorcami s jemným farebným zvýraznením jednotlivých zón na sedenie.Obdĺžnikový pôdorys hotelovej raňajkárne sme do šírky opticky roztiahli pásmi obkladu z bronzového zrkadla.V novom zrkadle schodiska sa násobí odraz svelíka a okna parkoviska, cez ktoré je ponad strechy viditeľná v noci nasvietená strecha Dómu sv. Alžbety.Vitajte!