INAW 2021 – Horeca – INSAID AWARDS

INAW 2021 – Horeca

4 |

LIKERKA (214 m²) | Trenčianske Teplice
Autorský popis | Mestský dom v Trenčianskych Tepliciach je svojou polohou predurčený na spoločenskú funkciu.
Svojou kratšou fasádou uzatvára Kúpeľnú ulicu a následne sa z boku otvára do parku. Objekt pôvodne z 20tych rokov slúžil ako mäsiarstvo, obchod a nakoniec ako Herňa. Pri jednotlivých zmenách majiteľov v čase prišlo k absolútnemu znehodnoteniu stavby, ako interiéru tak aj exteriéru.

Klienti nás oslovili s ideou premeniť tento dom na výrobňu likéru, kaviareň a malý obchodík. Od začiatku sme uvažovali o nutnosti objekt očistiť od nánosov rôznych dôb a prinavrátiť mu genia loci. Na základe historických fotografií sme upravili okenné otvory do pôvodných polôh. Abstrahovali sme pôvodné drevené priečelie objektu smerom do ulice v podobe plastických novotvarov z dreva no zároveň vo farbe omietky. Nesnažili sme sa objekt pamiatkársky reštaurovať ale v jemných odkazoch prerozprávať historickú podstatu do dnešnej doby.

Osou dispozície prechádza chodba, ktorá delí prevádzku na štyri základné celky, ktoré majú každý svoju vizuálnu a priestorovú charakteristiku podľa ich funkcie. Obchodík s výkladom je kompaktný biely box, navodzujúci lekárenský charakter, kde však namiesto liekov dostanete kúpiť Gin a Likér vyrobený priamo v objekte s prímesou mnohých liečivých bylinek. Predsieň toaliet je v tmavozelenej farbe, toalety sú šedé. Ostatné technické priestory, sklady či kotolňa sú v bielom obklade. Keramický obklad či dlažba je spoločným charakteristickým prvkom, ktorý sa objavuje v každej z miestností.