Skip to main content

0 INAW – SHORTLIST

INFORMAČNÉ CENTRUM VISIT KOŠICE | Košice
Ukončenie projektu 2021 | Riešená plocha 110 m²
Autori | Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing,. arch. Maroš Mitro, Ing,. arch. Ondrej Jurčo
Spoluautori | Juraj Sabol
Firma, ateliér | DOXA | http://doxa.space
Foto | Ing,. arch. Maroš Mitro

Autorský popis | Reflexia miesta
Historická budova Starej radnice
Radnica bola postavená v rokoch 1779 – 1780 na mieste, kde už od 13.
storočia jestvovali dva bohaté meštianske domy. Autorom projektu bol
bratislavský staviteľ Ján Langer. Radnica sa začlenila do východného
radu domov na Hlavnej ulici a zachovala sa bez výraznejších prestavieb
až dodnes.
Reflexia funkcie
Odsadenie - princíp vloženia priestoru do priestoru- úcta k pôvodnej
historickej budove. Vytvorenie jasne vložených ostrovov s novými
funkciami. "Nové" a "staré" je jasne oddelené. V rámci týchto prvkov sú
ťahané všetky potrebné siete, čím sa predíde veľkým stavebným
zásahom do historickej budovy.

Informačné centrum mesta Košice
Infopoint musí spĺňať moderné štandardy a trendy v turistickom ruchu,
musí byť bezberiérový a atraktívny pre domácich i zahraničných
návštevníkov. Ide o dôležitú funkciu mesta, ktorá do veľkej miery utvára
obraz návštevníkov na Košice.

Nechceme prvoplánovo poukazovať na Košice logami či popisnými
obrázmi. Chceli by sme naše mesto odprezentvať náznakovo /
podprahovo / abstraktne - a to konkrétne zvolenou materialitou a formou
vložených “ostrovov”. Materiálovo chceme odkazovať na košický fenomén
priemyslu. Mesto malo historicky svojou dominantnosťou v kraji dôležitú
priemyselnú hodnotu. Či už to bola Tabaková továreň (1850), ťažba
magnezitu (1901), výstavba VSŽ (1960), atď… Aj keď sa za posledné roky
dôraz presúva z ťažkého priemyslu na IT či kreatívny priemysel, nemení to
nič na dôležitosti priemyslu ako takého pre mesto Košice. Všetky tieto
minulé i súčasné aspekty priemyslu v našom koncepte zrkadlíme.