Skip to main content

0 INAW – SHORTLIST

GALÉRIA DOGS SQUARE | Bratislava
Ukončenie projektu 2021 | Riešená plocha 120 m²
Autori | Michaela Pivoňková
Spoluautori | Gutenart studio
Firma, ateliér | atelier 27.9 |
Foto | Lenka Némethová

Autorský popis | Komerčný priestor v prízemnom pavilóne bratislavského Sky Parku voľne nadväzuje na svoje okolie a tvaroslovie exteriéru. Vonkajší tvar pavilónu spontánne prechádza do interiéru, ktorý je doň nenútene vpísaný. Mäkké línie, prebiehajúce priestorom, definujú funkčné zóny a plynule usmerňujú návštevníka.
Cieľom kompozície bolo vytvoriť priestor ako scénu. Tvoria ho kulisy a výstavné pódiá, ktorých čisté línie kontrastujú s prírodnými materiálmi a formami vystavených produktov. Elementárne formy a absencia nepodstatných prvkov umožňujú návštevníkom nerušene vnímať sortiment.
Monochromatická farebnosť tvorí podklad pre prírodné materiály, z ktorých sú produkty vyrobené. Kontrastne zvýraznené sú len celky s odlišnou funkciou – vstupná čistiaca zóna, centrálny pult a lounge zóna na posedenie. Zjednotená farebnosť je zdôraznená v použitých materiáloch. Každý povrch je nielen funkčne, ale aj aj materiálovo odlíšený, vzniká decentná hra textúr a štruktúr.
Scénické osvetlenie podľa potreby tlmí, alebo naopak zvýrazňuje vybrané celky. Polygonálna socha psa, vytvorená v technickej spolupráci so studiom Gutenart, vytvára akcent nad centrálnym pultom.