Skip to main content

0 INAW – SHORTLIST

AKADEMICKÁ KNIŽNICA VŠMU | Bratislava
Ukončenie projektu 2020 | Riešená plocha 210 m²
Autori | Pavol Pilař
Spoluautori | Matúš Slavkovský
Firma, ateliér | Neustale, s.r.o |
Foto | Jakub Gulyas

Autorský popis | Dostatok denného svetla a voľný pohyb medzi knihami.
Akademická knižnica VŠMU sa nachádza v ľavom krídle nárožného objektu na Zochovej ulici 1., ktorý bol postavený v roku 1893 podľa projektu budapeštianskeho architekta Ignáca Alpára. Eklektická trojpodlažná stavba sa neskôr stala sídlom Československého rozhlasu, dnes tu sídli Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení. Budova v bratislavskom Starom meste je od decembra roku 1980 evidovaná ako Národná kultúrna pamiatka.Vybúranie priečok zo sedemdesiatych rokov a otvorenie dispozície prostredníctvom minimálnych otvorov v pôvodných stenách umožnilo plynulý pohyb a priehľady medzi medzi študovňou, voľným výberom a mediatékou. V kontexte idey otvoreného študijného prednáškového a oddychového centra, tvorí ťažisko knižnice kontinuálny priestor rámcovaný vysokými knižnicami. Najväčšiu plochu zaberá študovňa s voľným prístupom k ôsmim tisícom kníh, na ktorú nadväzuje študovňa periodík s výpožičnými službami. Novinkou je mediatéka – neodmysliteľná súčasť moderných európskych knižníc. Vložené kontrastné nábytkové bloky a mobiliár, ktoré sú jasne vizuálne odlíšené od historizujúcich konštrukcií budovy z konca 19. storočia, dopĺňa repasovaná pôvodná drevená podlaha v súlade s odporúčaniami KPÚ.

“Nový návrh Akademickej knižnice VŠMU sa snaží reflektovať súčasné vnímanie knižníc. Prináša otvorený priestor, ktorý je zásadnou zmenou voči pôvodnému usporiadaniu. Limitom otvorenia dispozície bola obmedzená možnosť zásahov do stavebných konštrukcií, nakoľko je budova pamiatkovo chránená. Autorské riešenie pracuje s prvkami vysokých knižníc, ktoré prirodzene odbúravajú bariéru steny a znásobujú majestátnosť vysokých stropov historickej budovy. Dodávajú priestoru tiež dôležitý genius loci,” vysvetľujú autori.