Skip to main content

0 INAW – SHORTLIST

MIKELSSEN - REALIT(K)A NA DVA ŤAHY | Bratislava
Ukončenie projektu 2020 | Riešená plocha 53 m²
Autori | Peter Gonda
Spoluautori | statika zavesené konštrukcie - DADsro.sk, stolárske práce - www.woodinteriers.eu
Firma, ateliér | D415 | http://www.d415.studio
Foto | Matej Hakar

Autorský popis | Realitná kancelária Mikelssen
Realit(k)a na dva ťahy

2 Ťahy - 3 Zóny
Jednoduché, jasné, neštandardne riešenie dispozície realitnej kancelárie. Malý priestor kancelárie delený „Dvomi ťahmi“ – zakrivenými stenami z jutových lán na 3 zóny čakárne, zasadačky a pracovne. Cieľom nebolo priestory fyzicky oddeliť len v náznaku vytvoriť hranice priestoru.

Aj Neutrálny – Aj Výstredný
Neutrálne, tmavé antracitové riešenie stien a podláh so svetlými nábytkovými prvkami nie je typické riešenie pre tento typologický druh prevádzky kde sa viacej preferuje presvetlené prostredie. Farebná výstrednosť nie je formálna, ale navrhnutá tak aby z dlhodobého hľadiska bol pracovný priestor dostatočné presvetlený a ukľudňujúci.

Aj Intimita – Aj Otvorenosť
Polouzavreté, tmavé priestory a plochy s lokálnym bodovým osvetlením majú za cieľ vytvoriť intímnu atmosféru funkčných zón a vertikálna perforácia stien z prírodných jutových lán má navodiť pocit otvorenosti.

Aj Ponurý – Aj Svieži
Ponurá antracitová farebnosť vytvára scénickú/divadelnú/ atmosféru, ktorá pomáha vyznieť svetlým/sviežim tónom prírodného brezového dreva pracovných aj oddychových zón kancelárie.

Aj Strohý – Aj Luxusný
Priestor je vyabstrahovaný len na nevyhnutné funkčné prvky. Luxus nereprezentujú drahé materiály a formálne prevedenie, ale plošne veľkolepé pracovné prostredie a neštandardné spracované detaily ako kotvenie lanových stien, detaily kotvenia zaveseného pracovného stola.

Aj Brutálny – Aj Ľahký
Brutálnou abstrakciou, farebnosťou a kontrastom medzi tmou a svetlom je snaha interiér v detailoch odľahčiť aby vznikla priestorová rovnováha. Odľahčenie je v prvom pláne riešená lanovými predeľujúcimi stenami, ktoré v najväčšom merítku definujú priestorové usporiadanie. V druhom pláne definujú jednotlivé funkčné plochy p