Skip to main content

0 INAW – SHORTLIST

BYT PC | Bratislava
Ukončenie projektu 2020 | Riešená plocha 82 m²
Autori | Martin Skoček
Spoluautori | Lucia Miklová, Alan Prekop
Firma, ateliér | martinskoček | http://www.martinskocek.sk/sk/home
Foto | Matúš Bence

Autorský popis | Interiér bytu je výsledkom snahy dosiahnuť konsenzus medzi nastavením štandardu developerského projektu a “neštandardu” predstavy o výsledku. Vzhľadom k tomu, že návrh nespĺňal žiadnu kategóriu klientských zmien bolo nutné docieliť skolaudovateľný kompromis. Jeho hlavnou ambíciou bolo v čo najväčšej miere zachovať materialitu hrubej stavby v celkovej koncepcii bytu. Zdanlivo komplikovaná pôvodná dispozícia sa tu ukázala ako veľmi tvárna a jedinečná. Do zdarilého výsledku konverzácie sú v samotnom riešení iba vkladané funkčné objekty odzrkadľujúce životný štýl používateľa.
Text: Ing.arch. Martin Skoček