Skip to main content

0 INAW – SHORTLIST

LESNÁ ŠKOLA LEVICE | Levice
Ukončenie projektu 2021 | Riešená plocha 874 m²
Autori | Bc. Matej Gurka
Spoluautori | Vladimír Kubinec, Ing. arch. Michal Jura
Firma, ateliér | Vladimír Kubinec | http://www.kubinec.biz
Foto | Vladimír Kubinec

Autorský popis | Riešený objekt po rekonštrukcii, slúži ako „Lesná škola Levice“. Ide o exkurzívno - poznávaciu prevádzku pre deti predškolského a školského veku v sprievode odborných pracovníkov Lesnej školy. Koncepcia prevádzky je na báze exkurzie, názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatovej a vizuálnej ukážke povrchov alebo vzoriek prvkov lesa. Objekt má svojou funkciou umožniť spoznávanie lesa aj vtedy keď sa tam nedá isť, a hravou formou ukázať deťom čo les ukrýva a čo obsahuje počas celého roka.