Skip to main content

0 INAW – SHORTLIST

SHOWROOM MTBIKER | Bratislava
Ukončenie projektu 2021 | Riešená plocha 287 m²
Autori | Ľudovít Vitko
Spoluautori | Silvia Vitková
Firma, ateliér | VAUarchitects | http://www.vauarchitects.sk
Foto | Silvia Vitková

Autorský popis | Kontext
MTBIKER je jedným z prvých nájomcov v zrekonštruovaných priestoroch národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 v areáli bývalej Cvernovky (autormi obnovy budovy sú BOUDA MASÁR architekti, interiér spoločných priestorov navrhli CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS). Klientom je najväčší slovenský cyklistický portál a e-shop, ktorého zámer bol pre bratislavských zákazníkov otvoriť predajňu a výdajné miesto. Showroom je súčasťou pôvodne otvoreného halového priestoru na prízemí, prístupný je zo Svätoplukovej ulice a hlavného lobby. Zóna medzi vstupmi je v maximálnej miere ponechaná predajni, na ktorú priamo nadväzuje servis bicyklov, oddelené sú len najnutnejšie priestory. Plocha mezanínu prednostne slúži pre zamestnancov a bike fitting.

Princípy
Koncept interiéru má za cieľ nechať vyniknúť to, čo vyniknúť má – výberové produkty predajcu a hodnotný kontext industriálnej pamiatky. Kládli sme dôraz na primeranosť výrazových prvkov so snahou nepotlačiť stavebnú podstatu a charakter priestoru, ktorý sme delili len v prevádzkovo najnutnejších miestach. Materiály a farby sme vyberali s ohľadom na funkčnosť, priestorový kontext, identitu značky a vyzdvihnutie samotných produktov.

Aplikácia princípov, detaily
- pre odvnímanie halového priestoru čo najviac priehľadné/priesvitné deliace prvky
- rámy zasklených priečok odkazujú na farbu a členenie obnovených výplní fasády
- farba mezanínu nadväzuje na soklové časti pôvodných liatinových stĺpov
- prezentačná stena a modulárne stojany sú pre maximálne vyniknutie produktov biele
- kubus kabínok medzi predajňou a servisom je zrkadlový, s logom viditeľným od ulice
- ozubenie loga je prenesené do členenia predajného pultu z rezaných kovových rúr
- čiastočné súkromie medzi zónami zabezpečujú výplne zo štruktúrovaného skla