0 INAW – SHORTLIST Student – INSAID AWARDS

0 INAW – SHORTLIST Student

TASCHEN BRNO | Študentský koncept
Ukončenie projektu 2021 | Riešená plocha 220 m²
Autori | Patrik Mazúr
Spoluautori | -
Vedúci ateliéru, gestor | Ing. arch. Martin Somora, ArtD.
Názov školy, fakulty alebo kurzu | Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene | DF TUZVO | http://www.tuzvo.sk

Autorský popis | Jedinečný koncept predajní TASCHEN kombinuje klasické kníhkupectvo s galériou. Tento projekt je riešený v rámci FAIT Gallery v Brne, ktorá sa nachádza v bývalej továrni, industriálna minulosť sa neskôr stala hlavnou inšpiráciou pri tvorbe interiéru. Pri tvorbe som hľadal prienik medzi minulosťou priestoru a novou funkciou-kníhkupectvo. Ten som našiel v podobe tlačiarenského rastru, ktorý sa objavuje v podobe perforovaného kovu a stáva sa hlavným motívom v interiéri. Dispozične je priestor riešený tak aby nútil návštevníka ním prechádzať nelineárne-blúdiť v ňom- ale zároveň je otvorený a vzdušný. Pre potreby projektu vznikol nový vstup do interiéru a ten je v rámci architektúry z exteriéru vyznačený farebným portálom, ktorý prechádza priamo do interiéru. V strede interiéru sa nachádza sedačka s výraznou farebnosťou, ktorá má poskytnúť miesto na oddych prípadne pohodlné miesto na čítanie. Výstavný systém na knihy tvarovo vychádza z jednoduchého archetypu premostenia, je modulárny a v prípade potreby je možné doplniť ďalšie moduly, v pôdoryse vytvára reťaz ako priamy odkaz na minulosť priestoru. Predajný pult tvarovo vychádza z výstavného systému ale je funkčne a hierarchicky posunutý. Vedľa predajného pultu sa nachádza "galerijná časť" kde sú vystavené grafiky a printy, ktoré TASCHEN tiež predáva. Interiér predajne je od galérie z funkčného hľadiska oddelený pomocou priečky z perforovaného kovu a skla v ktorej sa nachádza priechod. Tento priechod-tunel umožňuje ľuďom prejsť z a do galérie. Jeho materiály stimulujú nie len vizuálne vnemy ale aj haptické. Zároveň jasne vyznačuje kde končí kníhkupectvo a kde začína galéria.
V rámci interiéru sa nachádzajú umelecko-priemyselné objekty, ktoré majú umocňovať pocit nakupovania kníh v galérii.