0 INAW – SHORTLIST Student – INSAID AWARDS

0 INAW – SHORTLIST Student

VPLYV PRÍRODY V DIZAJNE INTERIÉRU | Študentský koncept
Ukončenie projektu 2021 | Riešená plocha 105 m²
Autori | Lucia Denkóciová
Spoluautori | nikto
Vedúci ateliéru, gestor | Ing. arch. Martin Somora, ArtD.
Názov školy, fakulty alebo kurzu | Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene | DF TUZVO |

Autorský popis | Cieľom práce bolo navrhnúť interiér domu v prepožičanej architektúre inšpirovaný prírodou, ktorého zámerom je poskytnúť užívateľovi útek z každodenného života. Uvedomenie si, že príroda má vplyv aj na naše psychické zdravie, pohodu a pomáha nám sa vyrovnať so stresom a inými nástrahami dnešnej doby. Architektonické riešenie objektu je vytvorené samostatnými krídlami, ktoré ponúkajú výhľady na prírodnú scenériu. Idea interiéru spočíva vo vzdušnosti a súhre nábytkových prvkov, ktoré sú umiestňované vždy v strede krídla tak, že je možný prechod po obidvoch stranách. Ťažiskom osí krídel sa stalo otvorené ohnisko a hlavným hrdinom v priestore je knižnica tvorená z oceľových rúrok. Inšpiráciou pri knižnici sa stal odtlačok ľudského prsta, nakoľko je potrebné si uvedomiť, že aj človek je súčasťou prírody a zanecháva na nej svoje odtlačky či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Úmyslom tiež bolo zamerať sa na prírodné materiály, textúry a farby, ktoré zamestnávajú našich 5 zmyslov. Zriaďovacie prvky a dispozičné riešenie odkazuje na vedomosti z terapie lesných kúpeľov a na 3 stupne biofilného dizajnu. Konkrétne na priamu skúsenosť s prírodou v podobe slnka ako prirodzeného zdroja svetla, vzduchu, rastlín, zvierat, vody a ohňa. Nepriamu skúsenosť s prírodou v podobe umeleckých diel, obrazov, materiálov, farieb, tvarov a štruktúr. A posledným stupňom biofilného dizajnu je skúsenosť s priestorom a miestom.