Skip to main content

0 INAW 2022 – SHORTLIST – STUDENT


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /data/b/b/bbed369b-dff6-46f7-945f-f373b021bbaf/insaid.sk/web/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme-wordpress/functions.php on line 54

Warning: Attempt to read property "display_name" on bool in /data/b/b/bbed369b-dff6-46f7-945f-f373b021bbaf/insaid.sk/web/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme-wordpress/functions.php on line 56
ČERNÁ KAVÁREN | Študentský koncept
Ukončenie projektu 2020 | Riešená plocha 140 m²
Autori | Lucia Denkóciová
Spoluautori | samostantá práca
Vedúci ateliéru, gestor | Ing. arch. Martin Somora, ArtD.
Názov školy, fakulty alebo kurzu | Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene | DF TUZVO | https://www.tuzvo.sk/sk/technicka-univerzita-vo-zvolene

Autorský popis | Koncepčné riešenie zážitkovej kaviarne sa nesie v duchu „čiernej kuchyne“. V minulosti boli priestory plné vône jedla a zadymené od sadzí, nakoľko sa pod najvyšším bodom budovy nachádzalo otvorené ohnisko a nad ním otvor v strope cez ktorý dym unikal. Varilo sa v závesných kotlíkoch zo železa, bronzu alebo medi(z medených nádob sa vtedy uvoľňovali jedovaté látky a to spôsobovalo rôzne choroby).
Dnes je v priestore stredobodom pozornosti káva a jej samotná príprava. Ústredným prvkom v interiéri je bar ,na ktorom sa odohráva „divadlo“ /celý proces výroby kávy spojený so zvukmi mletia a poklepania/ zatiaľ čo zákazník degustuje kávu, aróma sa rozprestiera po celej miestnosti. Cieľom je zachovať atmosféru ,ktorá rešpektuje históriu priestoru a jednotlivé nábytkové prvky na ňu odkazujúce. Začmudené klenby v celom priestore priamo odkazujú na čiernu kuchyňu. Dym pomyselne stúpa po klenbách až ku samotnému otvoru, kde je komín nahradený svetlíkom. Svetlík zabezpečuje ďalší prísun denného osvetlenia. LED pásy pod klenbami pridávajú dramatickosť a naznačujú smer stúpania dymu. V priestore sa nachádza aj výstavný systém obsahujúci historické predmety spojené s prípravou kávy a samotná inštalácia rôznych exotických typov káv.
Osobitný názov ČERNÁ KAVÁREN je odvodený od spomínanej čiernej kuchyne a zároveň je ovplyvnený záhoráckym nárečím, kde je celá kaviareň situovaná.