Skip to main content

0 INAW 2022 – SHORTLIST – STUDENT


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /data/b/b/bbed369b-dff6-46f7-945f-f373b021bbaf/insaid.sk/web/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme-wordpress/functions.php on line 54

Warning: Attempt to read property "display_name" on bool in /data/b/b/bbed369b-dff6-46f7-945f-f373b021bbaf/insaid.sk/web/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme-wordpress/functions.php on line 56
BIOFÍLIA V PRIESTORE | Študentský koncept
Ukončenie projektu 2020 | Riešená plocha 132 m²
Autori | Mgr. art. Katarína Csúzová
Spoluautori | doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.
Vedúci ateliéru, gestor | doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.
Názov školy, fakulty alebo kurzu | Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene | DF TUZVO | https://www.tuzvo.sk/sk/technicka-univerzita-vo-zvolene

Autorský popis | Diplomová práca na tému Biofília v priestore sa venuje návrhu konceptuálneho šperkárskeho obchodu a showroomu americkej spoločnosti Bayou with Love, ktorá recykluje zlato z matičných dosiek prenosných počítačov Dell. V súvislosti s jej prírodne a environmentálne zameranou výrobou šperkov, sa aj samotná práca venuje skúmaniu rôznych prírodných princípov, ktoré výtvarne aplikuje do oblasti industriálneho retailového centra Nivy v Bratislave do podoby suchej Californskej savany, kde spoločnosť pôvodne sídli. Určené podmienky formujú samotnú myšlienku práce, ktorá si zakladá na kontraste a zároveň harmónii racionálneho mestského a éterického prírodného prostredia. Teoretická rovina práce sa zameriava na modely biofílneho zmýšľania dizajnéra, ktoré neskôr uplatňuje v obchodných interiéroch. Zámerom praktickej časti je naopak nájsť podobu sémantiky, podčiarknutú zistenými poznatkami a okolnosťami a vytvoriť tak obchodný priestor s umeleckým podpisom prírody. Priestor ako celok zrkadlí prechod z technológie do umenia a prírody do umenia, vytvára firemnú identitu obchodnej spoločnosti s komplexnou environmentálnou myšlienkou a formuje priestor, ktorý sa zároveň stáva šperkom.