Skip to main content

0 INAW 2021 – Student

KERAMICKÁ DIELŇA A SHOWROOM | Študentský koncept
Ukončenie projektu 2021 | Riešená plocha 110 m²
Autori | Terézia Kováčiková
Spoluautori | samostatná práca
Vedúci ateliéru, gestor | doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.
Názov školy, fakulty alebo kurzu | Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene | DF TUZVO | https://www.tuzvo.sk/sk/technicka-univerzita-vo-zvolene

Autorský popis | Cieľom návrhu bolo vytvorenie priestoru, ktorý slúži ako keramická dielňa a zároveň showroom, pričom tieto dva priestory sú od seba oddelené. Napriek tomu sú vizuálne prepojené za použitia skla, ktoré umožňuje návštevníkovi nazrieť nielen na finálnu podobu keramiky ale aj na samotný proces jej výroby. Priestor sa nachádza v jednej z budov starého Banskobystrického pivovaru. Tento komplex v súčasnosti nie je sprístupnený verejnosti, avšak disponuje vzácnymi architektonickými prvkami ako napríklad reťazová závesná strecha od českého architekta Bedřicha Schnircha, ktorá sa ako jediná zachovala. Odkazom na ňu je práve konštrukcia nad showroomom. Výstavný systém v shwroome pozostáva zo stavebnej keramiky - pálené tehly, v rámci dielne je úložný systém v podobe políc, ktoré predstavujú autorský návrh. Ich princíp spočíva v nasúvaní dosiek do ohýbaných kovových stĺpov (tie v línii nadväzujú na závesnú strechu), čo poskytuje výškovú variabilitu a dostatok priestoru na sušenie keramiky. Pri navrhovaní som chcela poukázať na možnosť oddelenia a súčasného vizuálneho prepojenia dvoch zón, pričom som využívala materiály ako sklo, kov, keramika, corian, no zároveň som chcela zachovať genius loci, a to práve zachovaním pôvodných obvodových múrov. Farebnosť oboch priestorov taktiež odkazuje na dve zóny - biela liata podlaha v showroome predstavuje čistú zónu pre zákazníka a sivá liata podlaha, ktorá vizuálne nadväzuje na múry a pracovnú časť s výsuvmi, predstavuje špinavú zónu, kde je kľúčová hlavne ľahká údržba.