Skip to main content

0 INAW 2021 – Student

HOSTEL_AREÁL BANÍ HANDLOVÁ | Študentský koncept
Ukončenie projektu 2021 | Riešená plocha 4395 m²
Autori | Simona Fischerová
Spoluautori | FAD STU VA Polakovič Bátor
Vedúci ateliéru, gestor | Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Názov školy, fakulty alebo kurzu | Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave | FAD STUBA | https://www.fa.stuba.sk/

Autorský popis | Industriálny objekt v banskom areáli Handlová bol postavený ako nová budova triedičky uhlia. Je jedným z výškových dominánt v celom areáli. Po ukončení ťažby v roku 2023 už žiaľ nebude mať využitie. Aktivácia územia má potenciál nielen z hľadiska podpory turizmu a ekonómie mesta, ale má veľký dopad aj na ekológiu. Využitie pôvodných objektov a ich konštrukcií predchádza množstvu stavebného odpadu, ktorý by bol vyprodukovaný pri využití areálu na iné účely bez zreteľu na hodnoty pôvodných industriálnych budov.

Konverziou a novou funkciou prinesie do urbanistického návrhu jeden z hlavných momentov. V navrhovanej štruktúre sa do ulice otvára takmer zo všetkých strán a komunikuje s okolitými prevádzkami ako je tržnica či polyfunkčné centrum.

Prvotnú myšlienku využitia budovy načrtol jej samotný priestor. Plášť z betónových panelov v sebe ukrýval monumentalitu odľahčenú od vnútorných nosných systémov masívnou oceľovou konštrukciou po obvode. Modul nosnej sústavy a presvetlenie horizontálnymi oknami navádzal na jej nové využitie.

Na prízemí boli navrhnuté verejné funkcie ako kaviareň, bar, flexibilný priestor pre udalosti či recepcia. Druhé poschodie bolo venované herným a spoločenským priestorom či jedálni / raňajkárni. S prízemím komunikuje veľkorysou galériou. Na treťom až ôsmom poschodí sa nachádzajú izby hostela. Hlavným konceptom pri tvorbe ubytovania bola sociabilita. Izby majú možnosť vyliať sa do spoločnej chodby / lávky ktorá je tvorená pororoštovým systémom. Prepája tak priestor aj vo vertikálnom smere. Sociabilitu tiež podčiarkuje vybavenie izieb. Pri tvorbe sa taktiež dbalo na komfort a súkromie. Izby sú preto delená na 2 zóny. Rušnú v kontakte s chodbou s veľkým jedálenským spoločným stolom a kľudnú zónu s posteľami.