Skip to main content

0 INAW 2021 – Student

BAKALÁRSKA PRÁCA - EXPERIMENTÁLNE BÝVANIE Z ODPADU | Študentský koncept
Ukončenie projektu 2020 | Riešená plocha 27 m²
Autori | Tereza Kováčiková
Spoluautori | samostantá práca
Vedúci ateliéru, gestor | doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.
Názov školy, fakulty alebo kurzu | Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene | DF TUZVO | https://www.tuzvo.sk/sk/technicka-univerzita-vo-zvolene

Autorský popis | Bakalárska práca na tému "Experimentálne bývanie z odpadu" sa venuje návrhu vysokohorskej útulne, ktorej architektúra je prevzatá od OFIS ARCHITECTS, pričom bola upravená na veľkosť 27 metrov štvorcových, aby spĺňala rozmerové požiadavky pri tvorbe interiéru. Mojím cieľom bolo využívanie odpadových, recyklovaných a recyklovateľných materiálov. Väčšinu interiéru tvorí práve kalamitné drevo zo Slovenských lesov v kombinácii s recyklovaným betónom, získavaným zo stavebného odpadu, ktorý je súčasťou ako interiéru, tak aj exteriéru. Útulňa poskytuje priestor pre maximálne 2 ľudí a disponuje obývacou zónou, kuchynkou, biochemickou toaletou a taktiež jedálňou/vstupom, nad ktorými sa nachádza nočná zóna. Orientácia okien (východ a západ) poskytuje nádherný výhľad z obývacej častí na západ slnka a naopak, návštevníkov ráno prebudia slnečné lúče prenikajúce do nočnej zóny. Útulňa je napojená na fotovoltaiku, čo umožňuje dobiť telefón alebo využiť osvetlenie v podobe LED pásov. Zároveň v priestore útulne nájdeme dostatok úložného priestoru na lyže, batohy, oblečenie, taktiež komponenty a prvky určené na sušenie oblečenia a obuvi (rebriny, priestor nad pecou), ktoré nájdu svoje využitie hlavne počas zimných mesiacov ale taktiež v prípade nepriaznivého počasia. Z dôvodu údržby a taktiež haptického vnímania je priestor materiálovo rozdelený - pri vstupe a v okolí pece je umiestnená betónová podlaha, zvyšok tvorí drevo, ktoré je príjemnejšie pre človeka aj pri pohybe v priestore bez obuvi. Celý tento koncept bol navrhnutý na štýl ubytovania, ktoré si človek môže rezervovať cez internet alebo aplikáciu a povýšiť tak zážitok z turistiky na vyššiu úroveň, pričom neprichádza o pohodlie, predchádza sa neželanému stretu so zverou a tiež sa znižuje footprint. Útulňa je rozložiteľná.