Skip to main content

0 INAW 2021 – Student

EVENT SPACE ARTA | Študentský koncept
Ukončenie projektu 2021 | Riešená plocha 215 m²
Autori | Samuel Szkuban
Spoluautori | Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD., Občianske združenie Iniciatíva Arta
Vedúci ateliéru, gestor | Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Názov školy, fakulty alebo kurzu | Stavebná fakulta STU v Bratislave | SvF STUBA | https://www.svf.stuba.sk/

Autorský popis | Arta je bývalý názov Považskej továrne na čokoládu a cukrovinky, ktorá fungovala na Kollárovej ulici v Piešťanoch v medzivojnovom období. Po znárodnení prešla pod národný podnik Figaro, neskôr bola sídlom Tesly a v 80. rokoch slúžila továreň SOÚ strojárskemu a elektrotechnickému, ktoré v nej zotrvávalo až do roku 2011. Odvtedy boli priestory prázdne. Pod hlavičkou Občianskeho združenia Iniciatíva Arta sa z nej snažíme vytvoriť kultúrno-kreatívne centrum. Spúšťačom pre prvotný návrh kreatívneho centra boli slabé príležitosti v kreatívnom segmente a odchádzanie mladých ľudí za iným druhom práce a kultúry, než aké mesto ponúka. Zámerom projektu je vybudovanie miesta, ktoré bude združovať niekoľko funkcií zameraných na rozvoj kultúry, kreatívneho priemyslu, umenia, udržateľnosti. Miesta, ktoré prirodzene prepája inovatívne myšlienky, lokálnych tvorcov a občiansku spoločnosť, no zároveň vytvára priestor pre dialóg a osloví rôzne generácie. Chceme nadviazať na kultúrnu históriu tohto mesta a pomáhať ju ďalej rozvíjať. Neoddeliteľnou súčasťou Arty je aj plánovaný event space, ktorý by mal slúžiť pre rôzne spoločenské a charitatívne akcie, koncerty, prednášky, módne prehliadky, trhy. Priestor sa nachádza na prízemí a kedysi sa tu nachádzali dielne. Zadanie obsahovalo požiadavku na vytvorenie baru napojeného na sklad a samotný spoločenský priestor, ktorý by mal byť multifunkčný a variabilný. Prístup, akým sme sa chceli pri tvorbe event space uberať, bol založený na zminimalizovaní búracích prác a hlavne odpadu, prípadne spätnom využití niektorých prvkov buď v samotnom event space alebo v inom priestore Arty. Materiálové riešenie využíva dostupné a finančne dostupné materiály, charakteristickými sú pohľadový betón, omietka, trapézový plech a drevo.