Skip to main content

HLASOVANIE VEREJNOSTI SPUSTENÉ
INSAID AWARDS 2023

Spustili sme verejné hlasovanie o najlepšie slovenské interiéry. Hlasovať môžeš v každej zo šiestich kategórii. Odovzdaj svoj hlas svojmu favoritovi. Víťazný interiér vyhlásime počas INTEBOLD festival. Ďakujeme.

Image Hlasuj v kategórii Privátny interiér Privátny interiér

Image Hlasuj v kategórii Pracovisko Pracovisko

Image Hlasuj v kategórii Horeca Horeca

Image Hlasuj v kategórii Verejný interiér Verejný interiér

Image Hlasuj v kategórii Scénografia a show Scénografia a show

Image Hlasuj v kategórii Študentský koncept Študentský koncept

Pozri si videá k študentským projektom

INSAID AWARDS 2023 PRIHLÁSENÉ PROJEKTY

SHORTLIST INTERIÉROV
Finalisti INSAID AWARDS 2023

PROFESIONÁLNE INTERIÉRY FINALISTI

Porota vybrala 15 najlepších slovenských interiérov INSAID AWARDS 2023

ŠTUDENTSKÉ INTERIÉRY FINALISTI

Porota vybrala 10 najlepších študentských interiérov INSAID AWARDS 2023

UPLATNENIE PRÍRODNÝCH VZŤAHOV V INTERIÉROVOM RIEŠENÍ NEMOCNIČNÝCH PRIESTOROV | Študentský koncept
Ukončenie projektu 2023 | Riešená plocha 106 m²
Autori | Mgr. art Lucia Denkóciová
Spoluautori | poskytovateľ technickej dokumentácie: Mgr. Martina Antošová, PhD. MBA
Vedúci ateliéru, gestor | ING. ARCH. MARTIN SOMORA, ARTD.
Názov školy, fakulty alebo kurzu | TUZVO - Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene | www.tuzvo.sk

Autorský popis | Náplňou práce je navrhnúť interiér čakárenského priestoru určený pre stretávanie sa dlhodobých pacientov s rodinnými príslušníkmi v Nemocnici Budúcnosti v Martine. Cieľom práce je upozorniť na úbytok humanizácie a empatickosti v nemocničnom prostredí, poukázať na problém v zdravotníckych zariadeniach a následne priniesť možné riešenie v rámci dizajnu. Pri tvorbe konceptu sa stáva východiskom riešenie so zameraním na prírodu, biofíliu a pocitové vnímanie priestoru zapojením našich zmyslov. Dispozičné riešenie odkazujúce sa na prírodné vzťahy a komunikáciu lesa, odráža metaforické zobrazenie v rôznych rovinách. Atmosféra celého priestoru sa sústreďuje na použitie prírodných materiálov, čo robí zo sanitárneho prostredia pohodlnejšie a príjemnejšie miesto. Finálna dispozícia pozostáva v jednoduchom tvarovom riešení, kde jednotlivé zóny medzi sebou komunikujú. Vstup: sklenná priečka s portálom obaleným z vnútornej strany nerezovým plátom a z vonkajšej strany HPLlaminátom BAMBOART (zlisované stromové lišajníky, ktoré čistia vzduch a viažu škodliviny). Čakacia časť&hniezda: v tejto zóne sú dynamické sedadlá určené na krátkodobé čakanie v rôznych polohách sedenia a surový drevený trám určený na odkladanie batožiny. Ku čakárenskej časti prislúcha aj sedenie po pravej strane pri vstupe, ktoré je pohodlnejšie, určené na dlhší rozhovor. Vďaka voľne rozloženým kreslám vznikajú priestorom striktne nedelené časti na rozhovor „hniezda“. Útočisko: sa v našom poňatí stalo miesto v úzkej chodbičke oddelenej od zvyšku interiéru, pomocou masívnych lamiel zo surového dreva. Vďaka tomuto „zákutiu“ vzniká priestor uspôsobený na súkromné rozhovory. Záhada: Parafrázou na wood wibe web, je knižnica, ktorá je z nerezového materiálu, ako zadná stena, no celá je predsadená v priestore. Vyhliadka: vďaka presklenej fasáde sa v miestnosti nachádza dostatok prirodzeného slnečného osvetlenia a lamelový obklad okolo fasády vytvára prirodzené tienenie podporujúci prírodný biorytmus.
INSAID AWARDS 2023 FINALISTI – SHORTLIST

INSAID AWARDS 2023

Porota vyhodnotila finalistov a zostavila shortlist interiérov, ktoré navštívi. Na základe obhliadok porota vyberie najlešie slovenské interiéry a víťazov vyhlásí počas INTEBOLD Festivalu

Porota INSAID AWARDS 2023

Štefan Polakovič (SK)

Ing. arch. Štefan Polakovič

Ing. arch. Štefan Polakovič je architekt, urbanista a spoluzakladateľ ateliéru GutGut. Vo svojej tvorbe ponúka názory presahujúce tradičné riešenia. Návrhmi sa opiera o medzinárodnú skúsenosť a zároveň reaguje na lokálny kontext, históriu a spoločenský dopad. Známe realizácie akým je bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave (2010), rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote (2014), alebo rekonštrukcia areálu Mlynica v Bratislave (2017), získali priaznivé ohlasy u odbornej aj laickej verejnosti. S návrhom funkčne aj typologicky vrstvenej obytnej štruktúry sa stal laureátom ceny Europan 5. Ateliér GutGut je laureátom ceny ARCH, Ceny Dušana Jurkoviča a štvornásobný laureát Ceny za architektúru CE-ZA-AR.

Architekt v súčasnosti pôsobí aj na Fakulte architektúry STU v Bratislave, kde od roku 2013 viedol Ústav architektúry občianskych budov. Ako pedagóg ateliérovej tvorby sa podieľa na formovaní architektonického vnímania budúcej generácie architektov.

Dlhodobo sa venuje aktivitám podporujúce presahy architektektúry do verejného života. V roku 2010 sa stal spoluzakladateľom festivalu DAAD (Dni architektúry a dizajnu) v Bratislave, pričom sa ako spoluorganizátor každoročne podieľa na jeho príprave. Festival predstavuje kritické diskurzy o lokálnych problémoch na medzinárodnej platforme. Pravidelne sa zúčastňuje architektonických diskusií, prednášok a konferencií na Slovensku aj v zahraničí.

http://www.gutgut.sk/

Davina Preca (MT)

Davina Preca, BA (Hons)

Davina Preca absolvovala medzinárodnú bakalársku skúšku v Oxforde v Spojenom kráľovstve a v roku 2001 získala bakalársky titul (Hons) v odbore interiérová architektúra a dizajn na Nottingham Trent University v Spojenom kráľovstve.

Po niekoľkých rokoch práce s luxusnými nábytkárskymi značkami si v roku 2003 založila vlastnú prax Lime Interior design studio. Postupom času jej portfólio zahŕňa komerčné, rezidenčné, pohostinské, maloobchodné a voľnočasové projekty. Hlboko zakorenené rodinné podnikanie v oblasti hotelierstva a reštauračného priemyslu viedlo k vývoju smerom k špecializácii na dizajn v oblasti hotelierstva a reštaurácií.

Ako zakladajúca členka a súčasná prezidentka MIDA, Maltskej asociácie interiérového dizajnu, pevne verí v neustále vzdelávanie a význam interiérového dizajnu ako uznávanej profesie. Národná asociácia je aktívnym členom ECIA, Európskej rady interiérových architektov.

https://www.davinapreca.com/

Martin Thörnblom (AT)

Martin Thörnblom pochádza zo Štokholmu, je interiérový architekt a od roku 2003 zakladateľ a majiteľ štúdia thörnblom – büro für innenarchitektur vo Viedni. Štúdio vypracúva projekty s klientmi a v ich mene v oblasti dizajnu obchodov a pohostinstva, plánovania kancelárií, ako aj pre obchodné centrá a mnohé ďalšie odvetvia.

Bol viceprezidentom BÖIA-Federácie rakúskych interiérových architektov a od roku 2019 je prezidentom ECIA-Európskej rady interiérových architektov

Vedie tiež workshopy a pôsobí ako externý referent na New Design University NDU v rakúskom St. Pöltene.

https://www.studio-thoernblom.at/

Lenka Petráková (UK/SK)

Lenka Petráková, MARCH., ING.ARCH., BC., ARB, RIBA, AA

Lenka Petráková je autorkou projektu The 8th Continent® – Ocean Research and Cleaning Station, ktorého cieľom je obnoviť rovnováhu morského prostredia jeho čistením. Stanica ponúka interdisciplinárnu platformu na štúdium oceánov a vzdelávanie o nich. Prostredníctvom stavebného programu, technológie a architektúry rieši otázky sebestačného zariadenia na otvorenom mori.

Lenka začala projekt rozvíjať ako svoju diplomovú prácu na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni. Odvtedy projekt získal množstvo medzinárodných ocenení vrátane ceny GRAND PRIX 2020 za architektúru a inováciu mora od Nadácie Jacquesa Rougerieho. Projekt 8th Continent® bol nedávno vystavený na výstave Expo 2020 v Dubaji a počas konferencie OSN o oceánoch v Lisabone v roku 2022.

Od roku 2017 Lenka pracuje pre Zaha Hadid Architects ako vedúca architektka. Pred nástupom do ZHA pracovala Lenka v architektonických kanceláriách v New Yorku, Viedni a Bratislave. Jej portfólio prác sa rozprestiera vo viacerých krajinách: Čína, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Rusko, Grécko, Francúzsko a Rakúsko.

Lenka začala študovať architektúru na Slovenskej technickej univerzite, kde získala dvojitý bakalársky titul na Fakulte architektúry a Stavebnej fakulte. Lenka je držiteľkou titulu Ing. arch zo Slovenskej technickej univerzity a absolvovala trojročné magisterské štúdium na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni v ateliéri Hani Rashid. V roku 2020 Lenka ukončila RIBA Part 3 na Westminster University a stala sa registrovanou architektkou v Spojenom kráľovstve a na Slovensku.

René Pier (DE)

René Pier (FH), AKBW bdia aed

René Pier je uznávaný interiérový architekt s bohatými znalosťami a skúsenosťami v oblasti interiérového dizajnu. Jeho vášeň pre kreativitu spolu s neutíchajúcou túžbou po vedomostiach a zvedavosťou mu priniesli povesť jedného z najoceňovanejších profesionálov v tomto odvetví.

Reného inovatívny prístup k dizajnu vychádza z jeho dlhoročných profesionálnych skúseností a neustálych interdisciplinárnych diskusií. Je presvedčený, že inovácia nie je len frázou, ale strategickým nástrojom, ktorý by mal byť aplikovaný vo všetkých jeho projektoch. Reného prístup k navrhovaniu interiérov je zameraný na dokonalé pochopenie potrieb klientov a prostredia, v ktorom sa budú jeho návrhy realizovať.

René sa narodil v nemeckom Aachene a študoval interiérový dizajn na Univerzite aplikovaných vied v Trieri a na Kansaskej štátnej univerzite v USA. Po ukončení štúdia si založil vlastnú kanceláriu, ktorá sa nakoniec v roku 2000 vyvinula na SCHIENBEIN+PIER. Od roku 2016 René vyučuje ako asistent na HFT (Univerzita aplikovaných vied pre techniku) v Stuttgarte v magisterskom študijnom programe IMIAD (International Master of Interior- Architectural Design). René je tiež členom výkonnej rady komory architektov Bádenska-Württemberska, čo mu umožňuje udržiavať dobré kontakty v rámci odvetvia.

https://www.sp-id.de/

Broňa Tarnócy (SK)

Ing. arch. Broňa Tarnócy

Architektka a novinárka Broňa Tarnócy je redaktorkou časopisu ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis. V oblasti žurnalistiky pôsobí viac ako dvadsať rokov. Písanie o dizajne, architektúre a umení sa stalo jej vášňou, do ktorej vkladá nielen kvalitné skúsenosti, svoje know-how, ale i srdce.

Vytvára informáciu, ktorá spája verejnosť – laickú i odbornú, výrobcov, spoločnosti, klientov, architektov a biznis tak, aby prišlo k efektívnej inklúzii všetkých strán.

https://www.asb.sk/

PARTNERI

Príležitosť pre firmy

Pridajte sa k INTEBOLD festivalu a INSAID AWARDS ako partner a staňte sa súčasťou cesty za transformáciou. Zvýšte kredit svojej značky, spojte sa s lídrami v odvetví a prispejte k formovaniu ekosystému kreativity a inovácií. Poďme spoločne tvarovať budúcnosť interiérového dizajnu a architektúry na Slovensku!

Partneri insaid awards


INSAID AWARDS je iniciatíva Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov SAID, na ktorej vzniku sa podieľali:
Martina Uhrinova, Milan Illes, Michal Staško, Ivan Matuška, Miroslav Debnár, Michal C. Hronský, Elena Farkašová, Ivan Brezovský, Táňa Kollárová, Táňa Lesajová, Vlado Korček, Michal Hmirák, Mária Rišková, Peter Kukučka, Vašo Kautman, Adam Rakús, Maximilián Cvengroš, Branislav Loskot, Eva Rutová, Tomáš Beňadik, Karolina Finková a Katarína Beličková.


Podpor prácu ľudí, ktorí súťaž INSAID AWARDS pripravili a zdieľaj info na Facebooku. Ďakujeme ♥
Prihlás sa na odber noviniek a maj vždy čerstvé informácie o aktuálnych zmenách alebo výzvach.
Zapoj sa do našich aktivít a tvaruj komunitu interiérových dizajnérov

  Ďakujeme a tešíme sa na teba.
  Na príprave spolupracovali

  Hlasovanie - Privátny interiér
  pre výber klikni na popis projektu a stlač "hlasuj"
  Coming Soon
  INAW23 Privátny interiér
  MONMAR ATELIÉR | RODINNÝ DOM S ATELIÉROM 18 ( 12 % )
  JARO KROBOT ARCHITEKT | BYT D 1 ( 0.67 % )
  WOOD & INTERIERS, SPOL. S R. O. | BYT S VÝHĽADOM 33 ( 22 % )
  DVEKATI ARCHITECTURAL STUDIO | SOMTU DESIGN APARTMENT 0 ( 0 % )
  ING.ARCH. ZUZANA MÓROCZ | INTERIÉR VÍKENDOVEJ CHATY NA GOLFE 8 ( 5.33 % )
  PEGAS STUDIO S.R.O. | DOM S DOTYKOM UMENIA 0 ( 0 % )
  PEGAS STUDIO S.R.O. | ZLADENÁ FAREBNOSŤ 0 ( 0 % )
  ATELIÉR GRESLING | YOGA BYT POD KOLIBOU 0 ( 0 % )
  ŠERCEL ŠVEC S.R.O. | RODINNÝ DOM PRI NITRE 1 ( 0.67 % )
  PERFORMA ARCHITECTS S.R.O. | RD ZÁHORSKÁ BYSTRICA 0 ( 0 % )
  GUČA ARCH. | BYT NA ULICI 1. MÁJA 21 ( 14 % )
  WHAT ARCHITECTS. | SKYFLAT 6 ( 4 % )
  KUKLICA SMEREK ARCHITEKTI, S. R. O. | G21 4 ( 2.67 % )
  ANDREA UHLIARIK | NADČASOVÝ BYT 0 ( 0 % )
  DEVLEV ARCHITEKTI | LOFTOVÉ BÝVANIE V BRATISLAVE ČASŤ SLAVÍN 0 ( 0 % )
  KUKLICA SMEREK ARCHITEKTI, S. R. O. | G21-2 0 ( 0 % )
  DVEL S.R.O. | INSTERIÉR STJR 1 ( 0.67 % )
  KUDELA ARCHITEKTURA | BYT K.129 2 ( 1.33 % )
  ABRAMA ARCHITEKTI, S.R.O. | BYT BRT5 45 ( 30 % )
  IDENTITY ARCHITECTURE S.R.O. | DOMOV 0 ( 0 % )
  DVEL S.R.O. | BYT BCK 0 ( 0 % )
  PALE | BYT PRE VINCENTA 1 ( 0.67 % )
  GRAU | BYT D 3 ( 2 % )
  GRAU | BYT G 1 ( 0.67 % )
  PJURE | MB RESIDENCE 1 ( 0.67 % )
  DOBRÝ INTERIÉR S.R.O. | INTERIÉR BYTU V URBAN RESIDENCE 1 ( 0.67 % )
  MARTIN FLEISCHMANN | VILA MUDROŇOVA 0 ( 0 % )
  Ô + BENKOBENKOVA | A1 0 ( 0 % )
  ZEIT ARCHITECTS | BYT YAKSHA 3 ( 2 % )

  Ďakujeme za Tvoj hlas v súťaži INSAID AWARDS. Pozvi priateľov aby tiež hlasovali o najlepší interiér.

  Ďakujeme ♥♥♥

  Zatvoriť okno
  Powered by
  Hlasovanie - Pracovisko
  pre výber klikni na popis projektu a stlač "hlasuj"
  Coming Soon
  INAW23 Pracovisko
  LINEAR S. R. O. | KANCELÁRIE MLYNICA 8 ( 9.2 % )
  AT26 ARCHITECTS | TB LOBBY 6 ( 6.9 % )
  AT26 ARCHITECTS | FX-IT OFFICE 1 ( 1.15 % )
  ŠERCEL ŠVEC S.R.O. | ATELIÉR ŠERCEL ŠVEC 2 ( 2.3 % )
  LUCIA MIKITOVÁ - INTERIOR DESIGN S.R.O. | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA PESCHLOVÁ PODHORSKÁ 2 ( 2.3 % )
  CERBERI, S.R.O. | RÁDIO VLNA 2 ( 2.3 % )
  MOROCZ TACOVSKY GROUP, S.R.O. | PRADIAREŇ 1900 - ZOZNAM.SK 8 ( 9.2 % )
  PERFORMA ARCHITECTS S.R.O. | CBC II RUŽINOV 0 ( 0 % )
  WHAT ARCHITECTS. | KANCELÁRIA LIGHTING BEETLE* 4 ( 4.6 % )
  ARDELINE | KANCELÁRIE NA GORKÉHO 0 ( 0 % )
  CAPEXUS SK | CAPEXUS SK 1 ( 1.15 % )
  SIEBERT + TALAŠ, SPOL. S R. O. | ERSTE PRIVATE BANKING, PRADIAREŇ 1900, BRATISLAVA 0 ( 0 % )
  STUDIO 20A | OFFICE STUDIO 20A 7 ( 8.05 % )
  WINWIN ARCHITECTS S. R. O. | KANCELÁRIE UNIMEDIA 2 ( 2.3 % )
  WINWIN ARCHITECTS S.R.O. | SURGITECH OFFICE 0 ( 0 % )
  NOWY STYL SK, S.R.O. | NOVÝ ŠTÝL 44 ( 50.57 % )

  Ďakujeme za Tvoj hlas v súťaži INSAID AWARDS. Pozvi priateľov aby tiež hlasovali o najlepší interiér.

  Ďakujeme ♥♥♥

  Zatvoriť okno
  Powered by
  Hlasovanie - Horeca
  pre výber klikni na popis projektu a stlač "hlasuj"
  Coming Soon
  INAW23 Horeca
  MOROCZ TACOVSKY GROUP S.R.O. | TAKEOFF RESTAURANT & COFFEE 55 ( 8.1 % )
  WINWIN ARCHITECTS S. R. O. | KANTÍNA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE 65 ( 9.57 % )
  VIZIO ARCHITECTS | NIDO BISTRO 505 ( 74.37 % )
  JAM STUDIO S.R.O. | LA CREMA 47 ( 6.92 % )
  JAM STUDIO S.R.O. | SPITZ RESTAURANT & BAR 1 ( 0.15 % )
  ARCHIPIGEON | CUKRÁREŇ FLORIL 1 ( 0.15 % )
  WINWIN ARCHITECTS | BISTRIC RESTAURANT 3 ( 0.44 % )
  GRAU | MÄD 2 ( 0.29 % )

  Ďakujeme za Tvoj hlas v súťaži INSAID AWARDS. Pozvi priateľov aby tiež hlasovali o najlepší interiér.

  Ďakujeme ♥♥♥

  Zatvoriť okno
  Powered by
  Hlasovanie - Občiansky interiér
  pre výber klikni na popis projektu a stlač "hlasuj"
  Coming Soon
  INAW23 Obciansky
  AT26 ARCHITECTS / AT26, S.R.O. | NEMOCNICA BORY 0 ( 0 % )
  AT26 ARCHITECTS | DENTLY 7 ( 6.31 % )
  INFLOW | LOBBY LAKESIDE PARK II 1 ( 0.9 % )
  3DVIZ.SK | ZUBNÁ KLINIKA OMEGA DENTAL 2 ( 1.8 % )
  ABSURD STUDIO | SOLÁRIUM 1 ( 0.9 % )
  ATELIÉR BOOM INTERIÉRY | ZUBNÁ KLINIKA FLOW 1 ( 0.9 % )
  ING. ARCH. LÍVIA DULÍKOVÁ, MARIÁNSKA DOLINA 431/5, 949 01 NITRA | TICADLOVO . INTERAKTÍVNO-EDUKATÍVNA ZÓNA 1 ( 0.9 % )
  N-1 | KAVÁRNA EMIL V GALERII MĚSTA BRATISLAVY 2 ( 1.8 % )
  MAUKŠ | NOVA PREMIUM SPA WELLNESS 79 ( 71.17 % )
  ZAŽITKOVÉ STENY | REVITALIZÁCIA VSTUPNÝCH PRIESTOROV NEONATOLOGICKEJ KLINIKY INTENZÍVNEJ MEDICÍNY LF UK A NÚDCH 17 ( 15.32 % )

  Ďakujeme za Tvoj hlas v súťaži INSAID AWARDS. Pozvi priateľov aby tiež hlasovali o najlepší interiér.

  Ďakujeme ♥♥♥

  Zatvoriť okno
  Powered by
  Hlasovanie - Scénografia a show
  pre výber klikni na popis projektu a stlač "hlasuj"
  Coming Soon
  INAW23 Show
  FAKULTA ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU | AFLOAT 7 ( 7.78 % )
  D415 | SOM STORE X D415 9 ( 10 % )
  RENES S.R.O | BENGO BARBER 48 ( 53.33 % )
  INNDESIGN S.R.O. | SAMOOBSLUŽNÝ SHOWROOM 16 ( 17.78 % )
  PJURE | ESSERESPLENDIDA MÓDNY DOM 6 ( 6.67 % )
  MAUKŠ | ARCHITEKTÚRA VÝSTAVY OLEG ŠUK: MUŽ, DOM A ČLN 4 ( 4.44 % )
  GRAU | EYERIM 0 ( 0 % )

  Ďakujeme za Tvoj hlas v súťaži INSAID AWARDS. Pozvi priateľov aby tiež hlasovali o najlepší interiér.

  Ďakujeme ♥♥♥

  Zatvoriť okno
  Powered by
  Hlasovanie - Študentský koncept
  pre výber klikni na popis projektu a stlač "hlasuj"
  Coming Soon
  INAW23 Student
  ENQUIRER OFFICE 4 ( 3.15 % )
  REFLEX. POHYB. PRISPÔSOBENIE. 55 ( 43.31 % )
  SENSORY SAUNA 3 ( 2.36 % )
  ARTHOUSE VERSTAT 16 ( 12.6 % )
  MOLOTOW SHOWROOM 15 ( 11.81 % )
  MINIMUM MINIMA 0 ( 0 % )
  BÝVANIE A INTERIÉR PRIEMYSELNEJ REVOLÚCIE 4.0 6 ( 4.72 % )
  MÚZEUM VODNEJ DOPRAVY, BRATISLAVA – INTERIÉR 2 ( 1.57 % )
  MEDIATÉKA 0 ( 0 % )
  COMU. 0 ( 0 % )
  3D PRINTED YURT HOUSE 4 ( 3.15 % )
  INTERIÉR V ZNAMENÍ RELAXU 0 ( 0 % )
  UPLATNENIE PRÍRODNÝCH VZŤAHOV V INTERIÉROVOM RIEŠENÍ NEMOCNIČNÝCH PRIESTOROV 2 ( 1.57 % )
  ANATÓMIA ÚSPECHU 0 ( 0 % )
  PARK PAMÄTI NÁRODA - INTERIÉR DEVÍNSKA KOBYLA 0 ( 0 % )
  KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ CENTRUM SÁSA 0 ( 0 % )
  FROM HALLS TO HUBS 0 ( 0 % )
  VZDELÁVACIE CENTRUM MUSE 1 ( 0.79 % )
  MULTIFUNKČNÁ SÁLA V OBJEKTE DUÁLNEJ AKADÉMIE 1 ( 0.79 % )
  MEDIATÉKA V POLYFUNKČNOM OBJEKTE CPR 0 ( 0 % )
  MÚZEUM VODNEJ DOPRAVY 0 ( 0 % )
  MÚZEUM VODNEJ DOPRAVY 1 ( 0.79 % )
  VILA NA KRAMÁROCH 4 ( 3.15 % )
  SPOT 0 ( 0 % )
  LETNÝ PAVILÓN 0 ( 0 % )
  SUSHIBAR 13 ( 10.24 % )

  Ďakujeme za Tvoj hlas v súťaži INSAID AWARDS. Pozvi priateľov aby tiež hlasovali o najlepší interiér.

  Ďakujeme ♥♥♥

  Zatvoriť okno
  Powered by