INSAID AWARDS 2023
REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Otvárame IV. ročník kategorizovanej súťaže o ocenenie INSAID AWARDS pre slovenské interiéry a ich autorov. Do súťaže sa môžeš prihlásiť, ak si interiérový dizajnér, architekt, umelec, študent, investor, výrobca, či dodávateľ interiérov.

Dní
:
Hodín
:
Minút
:
Sekúnd

Viacerí ste nás poprosili, že potrebujete pár dní navyše. Nechávame registráciu otvorenú do 18. júna 2023 (nedeľa), kedy definitívne uzatvoríme prihlasovanie.

ŠTANDARD (69 EUR)

  PRIHLASOVATEĽ

  PROJEKT

  AUTORI A SPOLUAUTORI


  SOCIÁLNE SIETE A REFERENCIE
  SÚHLAS S PODMIENKAMI SÚŤAŽE  Kópia tejto prihlášky bude odoslaná na zadaný e-mail.


  ŠTUDENT (FREE)

   ŠTUDENT (PRIHLASOVATEĽ)

   PROJEKT

   AUTORI A SPOLUAUTORI   SOCIÁLNE SIETE A REFERENCIE
   SÚHLAS S PODMIENKAMI SÚŤAŽE   Kópia tejto prihlášky bude odoslaná na zadaný e-mail.


   Prihláška INAW 2023

   Porota INAW 2023

   Štefan Polakovič (SK)

   Ing. arch. Štefan Polakovič

   Ing. arch. Štefan Polakovič je architekt, urbanista a spoluzakladateľ ateliéru GutGut. Vo svojej tvorbe ponúka názory presahujúce tradičné riešenia. Návrhmi sa opiera o medzinárodnú skúsenosť a zároveň reaguje na lokálny kontext, históriu a spoločenský dopad. Známe realizácie akým je bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave (2010), rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote (2014), alebo rekonštrukcia areálu Mlynica v Bratislave (2017), získali priaznivé ohlasy u odbornej aj laickej verejnosti. S návrhom funkčne aj typologicky vrstvenej obytnej štruktúry sa stal laureátom ceny Europan 5. Ateliér GutGut je laureátom ceny ARCH, Ceny Dušana Jurkoviča a štvornásobný laureát Ceny za architektúru CE-ZA-AR.

   Architekt v súčasnosti pôsobí aj na Fakulte architektúry STU v Bratislave, kde od roku 2013 viedol Ústav architektúry občianskych budov. Ako pedagóg ateliérovej tvorby sa podieľa na formovaní architektonického vnímania budúcej generácie architektov.

   Dlhodobo sa venuje aktivitám podporujúce presahy architektektúry do verejného života. V roku 2010 sa stal spoluzakladateľom festivalu DAAD (Dni architektúry a dizajnu) v Bratislave, pričom sa ako spoluorganizátor každoročne podieľa na jeho príprave. Festival predstavuje kritické diskurzy o lokálnych problémoch na medzinárodnej platforme. Pravidelne sa zúčastňuje architektonických diskusií, prednášok a konferencií na Slovensku aj v zahraničí.

   http://www.gutgut.sk/

   Davina Preca (MT)

   Davina Preca, BA (Hons)

   Štúdio interiérového dizajnu LIME založola v roku 2003 v meste Sliema na Malte.

   Davina Preca azískala bakalársky titul (Hons) v Oxforde v Spojenom kráľovstve a v roku 2001 v odbore interiérová architektúra a dizajn na Nottingham Trent University v Spojenom kráľovstve.

   Ako zakladajúca členka MIDA, Maltskej asociácie interiérového dizajnu, pevne verí v neustále vzdelávanie a význam interiérového dizajnu ako uznávanej profesie. Národná asociácia je riadnym členom ECIA, Európskej rady interiérových architektov.

   Filozofiou jej dizajnu je navrhovať vnútorné priestory s prihliadnutím na vzťah medzi architektonickým kontextom a navrhovanými interiérmi. Spolu s pochopením ľudských potrieb a fyzických prvkov návrhu vrátane formy, proporcií a mierky, materiálov, detailov, farieb a svetla. Dôraz kladieme na spojenie tvorivej predstavivosti s funkčnou logikou. Hlboko zakorenené rodinné podnikanie v oblasti hotelierstva a reštauračného priemyslu viedlo k vývoju smerom k špecializácii na dizajn v oblasti hotelierstva a reštaurácií.

   https://www.davinapreca.com/

   Martin Thörnblom (AT)

   Martin Thörnblom pochádza zo Štokholmu, je interiérový architekt a od roku 2003 zakladateľ a majiteľ štúdia thörnblom – büro für innenarchitektur vo Viedni. Štúdio vypracúva projekty s klientmi a v ich mene v oblasti dizajnu obchodov a pohostinstva, plánovania kancelárií, ako aj pre obchodné centrá a mnohé ďalšie odvetvia.

   Bol viceprezidentom BÖIA-Federácie rakúskych interiérových architektov a od roku 2019 je prezidentom ECIA-Európskej rady interiérových architektov

   Vedie tiež workshopy a pôsobí ako externý referent na New Design University NDU v rakúskom St. Pöltene.

   https://www.studio-thoernblom.at/

   Lenka Petráková (UK/SK)

   Lenka Petráková, MARCH., ING.ARCH., BC., ARB, RIBA, AA

   Lenka Petráková je autorkou projektu The 8th Continent® – Ocean Research and Cleaning Station, ktorého cieľom je obnoviť rovnováhu morského prostredia jeho čistením. Stanica ponúka interdisciplinárnu platformu na štúdium oceánov a vzdelávanie o nich. Prostredníctvom stavebného programu, technológie a architektúry rieši otázky sebestačného zariadenia na otvorenom mori.

   Lenka začala projekt rozvíjať ako svoju diplomovú prácu na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni. Odvtedy projekt získal množstvo medzinárodných ocenení vrátane ceny GRAND PRIX 2020 za architektúru a inováciu mora od Nadácie Jacquesa Rougerieho. Projekt 8th Continent® bol nedávno vystavený na výstave Expo 2020 v Dubaji a počas konferencie OSN o oceánoch v Lisabone v roku 2022.

   Od roku 2017 Lenka pracuje pre Zaha Hadid Architects ako vedúca architektka. Pred nástupom do ZHA pracovala Lenka v architektonických kanceláriách v New Yorku, Viedni a Bratislave. Jej portfólio prác sa rozprestiera vo viacerých krajinách: Čína, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Rusko, Grécko, Francúzsko a Rakúsko.

   Lenka začala študovať architektúru na Slovenskej technickej univerzite, kde získala dvojitý bakalársky titul na Fakulte architektúry a Stavebnej fakulte. Lenka je držiteľkou titulu Ing. arch zo Slovenskej technickej univerzity a absolvovala trojročné magisterské štúdium na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni v ateliéri Hani Rashid. V roku 2020 Lenka ukončila RIBA Part 3 na Westminster University a stala sa registrovanou architektkou v Spojenom kráľovstve a na Slovensku.

   René Pier (DE)

   René Pier (FH), AKBW bdia aed

   René Pier je uznávaný interiérový architekt s bohatými znalosťami a skúsenosťami v oblasti interiérového dizajnu. Jeho vášeň pre kreativitu spolu s neutíchajúcou túžbou po vedomostiach a zvedavosťou mu priniesli povesť jedného z najoceňovanejších profesionálov v tomto odvetví.

   Reného inovatívny prístup k dizajnu vychádza z jeho dlhoročných profesionálnych skúseností a neustálych interdisciplinárnych diskusií. Je presvedčený, že inovácia nie je len frázou, ale strategickým nástrojom, ktorý by mal byť aplikovaný vo všetkých jeho projektoch. Reného prístup k navrhovaniu interiérov je zameraný na dokonalé pochopenie potrieb klientov a prostredia, v ktorom sa budú jeho návrhy realizovať.

   René sa narodil v nemeckom Aachene a študoval interiérový dizajn na Univerzite aplikovaných vied v Trieri a na Kansaskej štátnej univerzite v USA. Po ukončení štúdia si založil vlastnú kanceláriu, ktorá sa nakoniec v roku 2000 vyvinula na SCHIENBEIN+PIER. Od roku 2016 René vyučuje ako asistent na HFT (Univerzita aplikovaných vied pre techniku) v Stuttgarte v magisterskom študijnom programe IMIAD (International Master of Interior- Architectural Design). René je tiež členom výkonnej rady komory architektov Bádenska-Württemberska, čo mu umožňuje udržiavať dobré kontakty v rámci odvetvia.

   https://www.sp-id.de/

   Ivana Komanická (SK)

   Ivana Komanická, Mgr., PhD., M. A.

   Ivana Komanická je filozofka a teoretička umenia, vyštudovala modernú európsku filozofiu na Middlesex University v Londýne. Pôsobila na Fakulte umení v Košiciach, v súčasnosti je vedeckou pracovníčkou na Filozofickom ústave SAV v Bratislave. Jej výskum kombinuje teoretické filozofické pozadie so záujmom o súčasné umenie a kultúru. Kurátorsky pripravila vyše dve desiatky výstav, okrem iného Tvorivosť a revolúcia (2019) nominovanú na ocenenie Biela kocka, či Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom, architektúra ktorej bola finalistom Insaid Awards 2022.

   Po prepustení z univerzity naďalej vystupovala s verejnými prednáškami, z ktorých vznikla kniha „Konať univerzitu“ (2023). V nej sa zaoberá problémom prekladu pojmu „perform“ a jeho rôznymi významami, ktoré súvisia s výkonnosťou, kultúrnou politikou a ideológiou kreativity. Vychádza z konceptu J. Derridu a jeho univerzity bez podmienok, podľa ktorej sa univerzita vynachádza vždy nanovo každým semestrom.

   Vo svojom výskume sa venuje kritike neoliberálnej transformácie kultúry a vzdelávania, ktorú označuje ako éru vynútenej kreativity, vedenej pod eufemizmami kreatívnej a vedomostnej spoločnosti. Spolu s tým sa tiež zaoberá premyslením Derridovej dekonštrukcie a jeho politického myslenia pre ľavicové myslenie v súčasnej post-inštitucionálnej situácii.

   Je autorkou kníh Pre teba sa postavím proti sebe (2028) a dvojjazyčnej Poézie pre dvoch / Poetry for Two (2021) a statí ako 365 dní Európskeho hlavného mesta kultúry. Sociografická reportáž (2013),  Zrod proletárskej kultúry (2018), či  Kreatívny kapitalizmus desaťročie skrytých triednych bojov (2019). Založila a vedie vydavateľstvo Horská lucerna.

   Broňa Tarnócy (SK)

   Ing. arch. Broňa Tarnócy

   Architektka a novinárka Broňa Tarnócy je redaktorkou časopisu ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis. V oblasti žurnalistiky pôsobí viac ako dvadsať rokov. Písanie o dizajne, architektúre a umení sa stalo jej vášňou, do ktorej vkladá nielen kvalitné skúsenosti, svoje know-how, ale i srdce.

   Vytvára informáciu, ktorá spája verejnosť – laickú i odbornú, výrobcov, spoločnosti, klientov, architektov a biznis tak, aby prišlo k efektívnej inklúzii všetkých strán.

   https://www.asb.sk/

   Prihlasovanie

   sme skrátili predĺžili
   do 31. mája 2023
   do 18. júna 2023

   Vyhodnotenie

   a vyhlásenie víťazov
   20. októbra 2023

   Pravidlá a štatút súťaže sú na stiahnutie vo formáte pdf. Prosím, pozorne si ich prečítaj predtým, ako sa prihlásiš. Ďakujeme.

   Kategórie interiérov

   Privátny interiér

   Byty, apartmány, lofty, rodinné domy, rezidencie

   Pracovisko

   Kancelárske, firemné priestory, huby,
   co-workingy

   Hotely a reštaurácie

   Hotely, reštaurácie, kaviarne, stravovacie a ubytovacie zariadenia

   Verejný interiér

   Knižnice, komunitné centrá, finančné, vzdelávacie, zdravotné a štátne inštitúcie

   Výstavy a scénografia

   Stále expozície a dočasné inštalácie, obchodné prevádzky, showroomy, prehliadky

   Študentský koncept

   Si študent. Do tejto kategórie môžeš prihlásiť projekt, ktorý si vytvoril na akademickej pôde. Návrhy nemusia byť zrealizované. Okrem myšlienky, či inovatívneho prístupu je dôležitá prezentácia, ktorá popisuje riešenú problematiku.

   Aký interiér môžeš prihlásiť

   Do súťaže môžeš prihlásiť interiér, ktorý sa nachádza na Slovensku a je zrealizovaný za posledné 2 roky. Zahraničný autor môže súťažiť s interiérom, ak spĺňa túto podmienku.

   Kto môže prihlásiť interiér

   Interiér môžeš prihlásiť, ak si autor alebo spoluautor dizajnu interiéru. Študenti architektúry a dizajnu sa môžu prihlásiť v študentskej kategórii.

   Interiér môžeš prihlásiť aj vtedy, ak si firma, investor, výrobca, dodávateľ, fyzická alebo právnická osoba. Pre zaradenie do súťaže budeš potrebovať súhlas autora, či spoluautorov.

   O kategóriách

   Do súťaže môžeš registrovať aj viac interiérov. O konečnom zaradení do kategórie prihláseného interiéru rozhodne porota.

   Kategórie

   Prečo by si sa mal prihlásiť?

   Vášeň pre iné, lepšie

   Dizajnér vie, že ľudia častejšie hovoria o tom, s čím nie sú spokojní. Že dobré veci si nechávajú pre seba. Je to prirodzené, dizajnér s tým vie pracovať. Avšak uznanie vlastnej práce, k tomu skvelou medzinárodnou porotou je intenzívny moment, ktorého energia pretrvá dlho. Je to taký špeciálny dar, stamina.

   Karma je zdarma…

   … je nové, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Princíp kauzality platí stále; čo dáš, dostaneš. Ak chceš reakciu, potrebuješ akciu – najlepšie pozitívnu. Nehráš nevyhráš, hráš, možno vyhráš a to je veru rozdiel.

   Múdry adrenalín

   Konfrontácia je nástrojom inovácie. Spätná väzba, inšpirácia a súťaž. To je dobrý adrenalín. Získaj nové kontakty na kolegov alebo dodávateľov z interiérového priemyslu. INAW je fun.

   Nemusí byť pre každého

   INAW je prostriedok, ktorým Slovenská asociácia interiérových dizajnérov aktivuje interiérových architektov a interiérových dizajnérov, aby svojou participáciou prispeli k zviditeľňovaniu kvalitných projektov, trendov a inovatívnych technológií v interiéroch pre širokú verejnosť. 

    Podpor súťaž cez Facebook. Veľká vďaka ♥

    Ocenenie INSAID AWARDS poukazuje víťaznými interiérmi na prvotriednu interiérovú tvorbu, znamenité interiérové realizácie a kreativitu autorov. Otvára diskusiu o dobrých a kvalitných interiéroch realizovaných na Slovensku. Šíri osvetu a vzdeláva o mnohých aspektoch interiérovej tvorby ako funkčnosť, estetika, well-being, inovácia, ekológia, či vplyv na kultúrne a sociálne povedomie. Verejnosti ukazuje nápaditosť, nové trendy a inovatívne techniky a prístupy v interiéroch. Odbornú verejnosť informuje o smerovaní interiérového dizajnu ako prierezovej komplexnej disciplíny. 

    Benefity

    INAW podporujú títo partneri

    Príležitosť pre firmy

    Hľadáme strategických partnerov INSAID AWARDS na dlhodobú spoluprácu. Ak si myslíte, že Vaša značka má rada interiérový dizajn a architektúru, staňte sa našim partnerom a súčasťou cieľavedomého projektu. Ďakujeme. Viac o výhodách v partner kite.

    Partneri insaid awards


    INSAID AWARDS je iniciatíva Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov SAID, na ktorej vzniku sa podieľali:
    Martina Uhrinova, Milan Illes, Michal Staško, Ivan Matuška, Miroslav Debnár, Michal C. Hronský, Elena Farkašová, Ivan Brezovský, Táňa Kollárová, Táňa Lesajová, Vlado Korček, Michal Hmirák, Mária Rišková, Peter Kukučka, Vašo Kautman, Adam Rakús, Maximilián Cvengroš, Branislav Loskot, Eva Rutová, Tomáš Beňadik, Karolina Finková a Katarína Beličková.


    Podpor prácu ľudí, ktorí súťaž INSAID AWARDS pripravili a zdieľaj info na Facebooku. Ďakujeme ♥
    Prihlás sa na odber noviniek a maj vždy čerstvé informácie o aktuálnych zmenách alebo výzvach.
    Zapoj sa do našich aktivít a tvaruj komunitu interiérových dizajnérov

     Ďakujeme a tešíme sa na teba.
     Na príprave spolupracovali